Gå till Innehållet

Debatten om polisen måste ändra fokus

22/06/23 Just nu är polisen ett stort ämne i samhällsdebatten. Akavia välkomnar diskussionen men uppmanar alla att fokusera på hur myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Parallellt stöttar vi dig som är medlem i Akavia och arbetar på Polismyndigheten, så att du har förutsättningar att bidra och må bra på arbetet.

"Alla kompetenser måste tas tillvara i vår gemensamma utmaning"

Polismyndighetens funktion och arbete är ett stort ämne i media och press just nu. Bristande effektivitet i bekämpningen av gängbrotten, bristande ledning och bristande arbetsmiljö är exempel på ämnen som tas upp. Problem gällande ledning och brister i arbetsmiljön i form av bland annat mobbing och kränkande särbehandling är något Akavia tagit upp i flera rapporter (läs senaste här).

Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia (t.v. på bilden) understryker betydelsen av att den pågående debatten måste fokuseras på hur myndigheten ska uppnå sina mål: minska brottsligheten och öka människors trygghet. För detta behövs en bred palett av kompetenser som tillsammans arbetar mot målen.

− Våra medlemmar är rekryterade utifrån myndighetens behov av deras kompetens och erfarenhet i från exempelvis Skatteverket eller andra brottsbekämpande verksamheter. Det måste finnas en mix av olika kompetenser och erfarenheter. Det ser jag som självklart både nu och definitivt framåt när vi möter en mer komplex brottslighet, säger Anna Nitzelius.

Saco-S medlemmar som alla är akademiker och där Akavia ingår är absolut nödvändiga för att myndigheten ska klara sitt uppdrag menar Anna Owens, ordförande på Saco-S Polismyndigheten (t.h. på bilden)

− Deras bidrag behöver uppvärderas och debatten ska inte ensidigt handla om poliser och deras villkor. Det blir helt osakligt när nästan en tredjedel av myndighetens medarbetare är och ska vara civilanställda, säger Anna Owens.

Anna Owens menar att om vi ska klara brottslighet och skapa trygghet kan inte debatten handla om vilka grupper inom myndigheten som är mest värdefulla, det skapar en dålig arbetsmiljö och får Saco-S medlemmar att fly till andra arbetsgivare.

− Fortsätter debatten på detta sätt går myndigheten mot en riktig kompetensutmaning och riskerar att inte kunna fullgöra sitt uppdrag. Alla kompetenser måste tas tillvara i vår gemensamma utmaning, säger Anna Owens.  

Är du medlem och vill få stöd så kontakta Anna Owens ordförande Saco-S Polismyndigheten eller vår rådgivning.

Fakta om akademiker inom polisen

Av Polismyndighetens anställda är cirka 12 500 medarbetare civilanställda. Många av dem är akademiker – till exempel ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, kommunikatörer och personalvetare. Inom myndigheten finns också medarbetare med dubbel kompetens, akademisk utbildning och examen från polisprogrammet.

Tillsammans med andra Sacoförbund samlar Akavia fackligt anslutna akademiker inom Polismyndigheten i en Saco-S-förening. Våra medlemmar är kollegorna som tar över när polis-patrullen har lämnat brottsplatsen. De säkrar spår, håller förhör, leder förundersökningar och bidrar med spetskompetens i komplexa utredningar. De arbetar som chefer, analytiker, utredare, forensiker och it-specialister. Tillsammans med andra civilanställda och kollegor med polisiär kompetens bidrar de till Polismyndighetens stora och viktiga uppgift – att förebygga, förhindra och utreda brott.

Källa:  Rapporten Inte bara Blåljus – Akademiker inom Polismyndigheten.