Gå till Innehållet

Akavia deltar i framtidsstudie om AI

AI-modeller som ChatGPT har på kort tid påverkat människors vardag. De tekniska lösningarna kommer att förändra arbetsmarknaden de kommande åren – men frågan är hur och vad konsekvenserna blir. Under sommaren och hösten kommer Akavia att delta i Kairos Futures framtidsstudie med syfte att kartlägga den samhällspåverkan AI kan komma att ha de kommande 3, 5 och 10 åren.

Med hjälp av AI-modeller som ChatGPT kan vi i dag bland annat få hjälp med mejlförslag, sammanfattningar av nyhetsartiklar, förslag på affärsplaner och kampanjer för sociala medier. Trots den snabba framfarten befinner vi oss bara i början AI-modellernas utveckling.

– AI-frågor står högt på agendan och vi möts dagligen av frågor om hur detta kan komma att påverka oss, både som individer och på arbetsmarknaden. För att svara på dessa frågor krävs bland annat en bred kartläggning och konsekvensanalys. Vi är därför mycket glada över att få vara en del av framtidsstudien, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Studien kommer att fokusera på fyra områden – teknikens frontlinje och framtida möjligheter, konkret påverkan på yrkesroller och arbetsliv på kort och längre sikt, medarbetares syn på automatiserat tjänstearbete och konkreta verktyg och möjligheter redan i dag. Studien ska ge ett brett och databaserat underlag för organisationers strategiska beslut kring användande av AI inom informations- och kunskapsarbete. I projektet deltar bland annat Sveriges Ingenjörer, Skatteverket och Försvarsmakten. Studiens slutrapport planeras till oktober 2023.

Som fack- och professionsförbund vill Akavia säkerställa att vi kan möta de utmaningar som våra medlemmar ställs inför i sin vardag. 

Läs mer om Akavias syn på AI och dess påverkan på framtidens arbetsmarknad: