Gå till Innehållet

Akavia välkomnar promemoria

22/04/01 - Akavia välkomnar parternas promemoria med anledning av det nya huvudavtalet och omställningsstudiestödet. "Att kunna förverkliga parternas syn på utbildningssystemet vore ett stort steg", säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Den 1 oktober ska Trygghetsöverenskommelsen börja tillämpas i Sverige. Överenskommelsen innebär en reformerad arbetsrätt och en helt ny typ av studiestöd, det så kallade omställningsstudiestödet. Det ger individen möjlighet att vidareutbilda sig senare i livet med upp till 80 procent av lönen, för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Parterna anser att om potentialen för reformerna ska nås behöver också utbildningssystemet under de närmaste åren reformeras och anpassas till yrkesverksammas behov och förutsättningar. Det förutsätter att nödvändiga beslut tas av regeringen.

PTK där 25 fackförbund och däribland Akavia ingår, LO och Svenskt Näringsliv har därför lämnat förslag om utbildningsutbud och validering med anledning av det nya huvudavtalet och omställningsstudiestödet.

Promemorian innehåller förslag angående högskolans utbildningsutbud, validering i högskolan, yrkeshögskolans utbildningsutbud, validering i yrkeshögskolan, vuxenutbildningens utbildningsutbud, och validering i vuxenutbildningen

Promemorian föreslår även att tillgången till analyser och prognoser om behovet av kompetens och utbildade inom olika utbildningsformer och inriktningar behöver samordnas.

- Att kunna förverkliga parternas syn på utbildningssystemet vore ett stort steg mot livslångt lärande för akademiker, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Källa: Parternas förslag om utbildningsutbud

Utbildningsministern: ”Omställningsstudiestödet ger Akavias medlemmar en större frihet”

22/02/11 -Det nya omställningsstudiestödet ger yrkesverksamma möjlighet att studera under ett års tid. Akavia är positiv till stödet, då arbetslivet ställer nya krav på kompetensutveckling och livslångt lärande. Men det finns även utmaningar med reformen. Akavia träffade utbildningsminister Anna Ekström (S).