Gå till Innehållet

Akavias lönestatistik: Ekonomer i topp medan kommunikatörer halkar efter

23/02/21 Medianlönen för ekonomer ökade med 2 200 kronor under 2022 jämfört med året innan, vilket placerar dem i lönetoppen bland akademikerna. Samtidigt halkar kommunikatörer efter i utvecklingen jämfört med övriga professioner. Det visar ny lönestatistik från fack- och professionsförbundet Akavia som släpps idag.

Varje år genomför fack- och professionsförbundet Akavia en löneenkät bland sina medlemmar, som sedan blir sökbar för alla medlemmar i syfte att erbjuda dem ett statistiskt underlag i kommande lönediskussioner.

Nu publicerar Akavia den senaste lönestatistiken, baserad på svar från 46 000 akademiker från förbundets sex medlemsprofessioner, som visar att ekonomerna 2022 var den profession med den högsta medianlönen (54 300 kr). Ekonomerna placerar sig även högst när det gäller ökningen i kronor jämfört med året innan. Kommunikatörerna sticker i lönestatistiken ut genom att ha både lägst medianlön (42 700) och sämst löneutveckling jämfört med 2021.

– Många ekonomer har just nu en bra arbetsmarknad, de arbetar i branscher och på positioner med höga löner vilket återspeglas i höga medianlöner för professionen i stort. Kommunikatörernas löner drabbades däremot hårt av pandemin och återhämtar sig nu långsammare än övriga professioner i löneenkäten, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Enligt honom är det viktig att lönestatistiken sätts i relation till att Sverige har den högsta inflationen på 30 år. Uppgångarna i medianlöner räcker inte på långa vägar för att kompensera för den rådande höga inflationen. Under lönenkätens mätperiod (oktober 2021-oktober 2022) uppgick inflationen enligt SCB till 10,9 procent. Den höga inflationen innebär att förbundets medlemmar i praktiken tappade nästan en månadslön i köpkraft.

– Givet den svaga reallöneutvecklingen kommer vi att arbeta stenhårt för att driva igenom Akavias lönepolitiska program i den kommande avtalsrörelsen. Vi menar att prestation ska löna sig och lyfter nu ökad individanpassning med individuella villkor och att brister i lönesättningen ska hanteras utanför den årliga lönerevisionen, säger Mikael Andersson.

Efter ekonomer är IT-akademiker den profession bland Akavias medlemmar som hade den högsta medianlönen 2022 (53 000), tätt följda av jurister (51 500), samhällsvetare (47 200) och personalvetare (47 000). Lägst medianlön hade kommunikatörerna (42 700). Utifrån roll och ansvar hamnar chefer (70 400) i topp.

Medianlöner och löneutveckling för Akavias professioner 2022: 

 

Medianlön

Löneutveckling jämfört med 2021

Ekonomer

54 300

+2 200

IT-akademiker

53 000

+2 000

Jurister

51 500

+1 700

Samhällsvetare

47 200

+1 200

Personalvetare

47 000

+1 900

Kommunikatörer

42 700

+ 850

Chefer

70 400

+2 400

Alla

51 500

+1 500

Här kan du läsa hela Akavias lönepolitiska program