Gå till Innehållet

Här är chefsrollerna med högst lön

Medianlönen bland Akavias chefsmedlemmar ökade med 5,8 procent (4 100 kr) per månad under 2023 jämfört med året innan. Mest tjänar man som vd, följt av chefsroller inom ekonomi och juridik.

Akavias senaste lönestatistik visar att förbundets chefsmedlemmar hade en medianlön på 74 500 kr, vilket är en ökning med 5,8 procent (4 100 kr). Den höga inflationen innebar dock en minskad reallöneutveckling på -0,7 procent, vilket kan jämföras med -2,8 procent för Akavias övriga yrkesverksamma medlemmar.

"Ledarskap i en ny digital era ställer nya krav på chefer."


– Chefer ska ha konkurrenskraftiga löner som speglar hur ansvarsfullt uppdraget är. Det är därför glädjande att se en ökning i medianlön bland våra chefsmedlemmar med 4 100 kronor. Ledarskap i en ny digital era ställer nya krav på chefer. De ska navigera i ett arbetsliv med snabb förändring där digitalisering och AI innebär nya arbetssätt och där organisationskulturen måste främja innovation och kreativitet. Chefslönerna behöver svara upp mot dessa utmaningar, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Lönestatistiken visar även vad medianlönen per månad är för de högst betalda chefsrollerna bland Akavias medlemmar. Vd toppar lönelistan (104 500 kr) följt av CFO (96 700 kr), chefsjurist (96 250 kr) och chefsåklagare (90 100 kr). De skuggas av försäljningschef (88 500 kr) och marknadschef (80 000 kr).

"Chefer inom ekonomi och juridik ligger högt upp."


– Att vd som ytterst ansvarig i en verksamhet ligger i lönetoppen är föga förvånande. Därefter ser vi att chefer inom ekonomi och juridik ligger högt upp. Högt på listan ligger också försäljningschef och marknadschef. För en försäljningschef är bolagets storlek och omsättning en viktig faktor för lönen, hur väl försäljningsteamet presterar påverkar också. En marknadschef ingår ofta i ledningsgruppen vilket speglar sig i lönen, säger Mikael Andersson.

Chefernas löner skiljer sig också beroende på bransch. Högst tjänar man som chef inom finans (94 000 kr) och arbetsgivar-/arbetstagarorganisationer (88 000 kr) och lägst inom socialt skydd (55 300 kr) och försvar (60 900 kr).

De 15 högst betalda titlarna / rollerna bland Akavias chefsmedlemmar

Branscher med lägst löner bland Akavias chefsmedlemmar

Branscher med högst lön bland Akavias chefsmedlemmar

Om Akavias löneenkät

Varje år genomför fack- och professionsförbundet Akavia, som samlar 140 000 akademiker, en löneenkät bland sina yrkesverksamma medlemmar. Statistiken blir sedan sökbar för alla medlemmar i syfte att bland annat erbjuda dem ett statistiskt underlag i kommande lönediskussioner. Årets statistik är baserad på insamlade svar från 44 250 medlemmar under 2023. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare, kommunikatörer, och chefer.

För dig som är medlem

Lönerådgivning

Att löneförhandla kan vara både spännande och svårt. Få de bästa förutsättningarna för din löneutveckling och ditt lönesamtal med personliga råd från en expert.

Lönestatistik

Som medlem får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker. Ta reda på din marknadslön, förbered dig inför nästa lönesamtal och löneförhandling.