Gå till Innehållet

Samhällsvetarna: Därför rankas offentliga arbetsgivare högt

22/05/10 En ny rapport av undersökningsföretaget Universum visar att offentliga arbetsgivare är bland de mest attraktiva för unga samhällsvetare. En trend som är tydlig även i Akavias undersökningar.

I slutet av april presenterade undersökningsföretaget Universum sin rapport ”The most attractive employers in Sweden”. Rapporten visar att offentliga arbetsgivare är attraktiva bland unga samhällsvetare. På topp tio-listan återfinns bland annat Polismyndigheten (3), Utrikesdepartementet (4) och Regeringskansliet (7).

Akavia har många medlemmar som är samhällsvetare och de arbetar i både privat och offentlig sektor. Vår arbetsmarknadsundersökning Efter examen visar att samhällsvetarna är den professionsgrupp som fördelar sig jämnast mellan de olika arbetsmarknadssektorerna och att drygt hälften väljer att arbeta statligt eller kommunalt efter examen.

En förklaring till att offentliga arbetsgivare rankas så högt bland samhällsvetare är att många vill kunna bidra till samhällsnyttan. I Akavias undersökning Efter examen svarar 68 procent att den viktigaste faktorn när de tänker på sin framtida karriär är att kunna bidra till en bättre värld.

Akavia har identifierat de tre viktigaste faktorerna för nyexaminerade samhällsvetare när de tänker på sin framtida karriär:

  1. Att kunna bidra till en bättre värld
  2. Att utvecklas inom en expert-/specialistroll
  3. Arbetsuppgifter med eget ansvar

Felix Ulfenstedt, utredare på Akavia