Gå till Innehållet

Flexibelt arbete avgörande för medarbetares nöjdhet

23/04/17 En undersökning bland medlemmarna i Akavia visar att flexibelt arbete är avgörande för medarbetares nöjdhet och motivation. Arbetsgivare som inte tar detta på allvar riskerar att förlora kompetenta medarbetare. Tack till alla medlemmar som svarade!

Undersökningen besvarades av runt 4 000 Akavia-medlemmar och visar att strax över hälften av de svarande skulle överväga att byta jobb om alternativet för distansarbete minskade. IT-akademiker sticker ut i statistiken och 79 procent av dem svarade att de arbetat två dagar eller mer på distans.

Mer än hälften av professionerna som deltog i undersökningen svarade att minskade möjligheter till distansarbete skulle få dem att överväga att byta arbetsgivare. Även här sticker IT-akademiker ut. 63 procent som menar att de skulle överväga att byta arbetsgivare om möjligheten till distansarbete skulle förändras. Personalvetare och jurister ligger också högt, med 59 respektive 54 procent.

Det finns också stora skillnader i flexibilitet mellan sektorer. Anställda inom privat sektor har störst möjlighet att påverka i vilken utsträckning de arbetar på distans och 31 procent svarade att de kan bestämma helt själva utan att stämma av med chef. Inom statlig och kommunal sektor är möjligheterna till distansarbete mer begränsade, och nästan hälften av de som arbetar i kommunal sektor svarade att möjligheterna till distansarbete till stor del styrs av arbetsuppgifterna.

Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, kommenterar undersökningen och menar att siffrorna visar på en samhällsförändring. Han påpekar att distansarbetet har blivit en hygienfaktor för många av Akavias medlemmar och att arbetsgivare som inte erbjuder flexibla arbetsformer riskerar att förlora kompetenta medarbetare.

Det flexibelt arbetslivet är viktigt för medarbetares nöjdhet och motivation. Arbetsgivare som vill vara konkurrenskraftiga måste erbjuda flexibla arbetsformer och fortsatt anpassa sig efter nya samhällstrender. Här kan du ta del av Akavias syn på Framtidens arbetsmarknad.