Gå till Innehållet

Hallå där Mia Stuhre, vad händer under Almedalsveckan i år?

22/05/05 Efter två år av pandemi är Almedalsveckan tillbaka med fysiska evenemang. Verksamhetsledare för veckan är ekonomen Mia Stuhre som på sin fritid är förtroendevald för Akavia.

"Jag möter dagligen människor och organisationer som brinner för att göra vårt samhälle bättre."

Foto: Thomas Sjölund (bilden beskuren)

Vad händer under Almedalsveckan i år?

– Det är ännu för tidigt att förutspå vad som blir de viktigaste ämnena, men eftersom det är valår tror jag att besökarna hittar många evenemang som handlar om miljö/klimat, sjukvård/vård och omsorg, energiomställning, rättsväsendet och hur händelser som kriget i Ukraina och pandemin påverkar vårt land. Bland de evenemang som redan nu finns i Almedalsveckans officiella program är det som tar upp hållbarhet/klimat och miljö, demokrati och vård/omsorg topp tre. 

Är allt som vanligt igen efter pandemiåren?

– Största nyheten är att veckan från och med i år är en femdagars vecka och inte åtta dagar som tidigare år. Jag tror att vi i år får se en annorlunda Almedalsvecka. Troligen lite färre antal evenemang i det officiella programmet vilket jag personligen tror är en kvalitetshöjning för både arrangörer och deltagare. Fler som samarbetar kring sina frågeställningar och nya former att mötas. Almedalsveckan har under alla sina år förändrats, vilket är en del av både charmen och styrkan, det finns ingen som säger att så här ska det vara utan alla arrangörer får, så länge de uppfyller kriterierna om att det är samhällsfrågorna som är i centrum, genomföra sina evenemang på de sätt som passar deras syfte bäst.

Vad är det bästa med att vara verksamhetsledare för Almedalsveckan?

– Inspirerande, engagerande och spännande. Jag möter dagligen människor och organisationer som brinner för att göra vårt samhälle bättre. Det stora hjärtat som alla våra medskapare av Almedalsveckan visar för Almedalen som demokratisk mötesplats och för de frågor de vill samtala om gör att vi som ansvarar för koordinering och kommunikation i vår roll som värd lyfts. Almedalsveckan är en plats som är till för alla, det spelar ingen roll om du har en stor eller liten fråga och faktiskt inte heller om du har en stor eller liten plånbok, det finns möjligheter för alla att delta.

Och vad är mest utmanande?

– Att få de som ännu inte deltagit under Almedalsveckan att förstå magin med vår demokratiska mötesplats. Det är förutom en spännande plats att vara på, med många kända ansikten, men också en plats för kompetenspåfyllning, helt utan kostnad. Och det allra viktigaste att alla är välkomna att delta i de samtal som förs i samband med alla evenemang.

Hur många medarbetare ingår i ditt team?

− Vi är tre anställda, varav två på helårsbasis och en cirka 75 procent. Sen har vi många fantastiska kollegor som går in och gör sina uppdrag direkt innan och under Almedalsveckan, tänker på alla som arbetar med renhållning i området, de som ansvarar för trafik och säkerhet samt alla som tar ett pass eller två i vår träffpunkt och i vårt presscenter och agerar som förlängning av värden Region Gotland.

Du har varit projektledare (sedan 1 januari ny titel som verksamhetsledare) för Almedalsveckan sedan 2017.  Har debattklimatet förändrats sedan dess?

– Upplever att fler och fler arrangörer pratar om att de i år ska samtala, inte debattera. Almedalsveckan har hotats av antidemokratiska organisationer, vilket har inneburit tuffa diskussioner. Inför årets Almedalsvecka finns det ett tydligt ramverk som våra politiker har tagit beslut om, ett ramverk som tydligt markerar att är man en del av Almedalsveckan ska man också vara med och stärka de demokratiska värderingarna.

Blir det flera år som verksamhetsledare för Almedalsveckan?

– Ja! 

Fakta om Mia Stuhre: Hon är ledamot i styrelsen för Akavias Kommunala sektion och medlem i valberedningen för Akavias förbundsstyrelse.

Faktaruta:

  • Almedalsveckan är en plats med fokus på mötet och samtalet, där olika röster och olika perspektiv får höras. 
  • Är enligt egen uppgift världens största demokratiska mötesplats för alla som vill diskutera samhällsfrågor. 
  • Har funnits i mer 50 år.
  • Almedalen är en park, nära till havet och mitt i världsarvsstaden Visby. Runt Almedalen i Visby pågår evenemangen runt om i stadskärnan i början av juli och det är det som är Almedalsveckan. 

Källa: Startsidan - Almedalsveckan