Gå till Innehållet

Historiskt avtal om trygghet och omställning undertecknat

22/06/23 PTK där Akavia ingår, Svenskt Näringsliv och LO har på onsdagen undertecknat nya Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd i Saltsjöbaden. De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

"Överenskommelsen ger unika möjligheter för kompetensutveckling för Akavias medlemmar."

Huvudavtalet, även kallat Trygghetsöverenskommelsen ger bland annat möjlighet till ett ekonomiskt bidrag för den som vill studera mitt i livet. Tidigare har det saknats ett statligt studiestöd vilket nu blir verklighet.  

– Trygghetsöverenskommelsen innebär ett viktigt steg mot framtidens arbetsmarknad och ger unika möjligheter för kompetensutveckling för Akavias medlemmar. Ur ett samhällsperspektiv säkerställer avtalet fortsatt kompetensförsörjning på svensk arbetsmarknad, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Läs mer om Trygghetsöverenskommelsen här.

Fakta om PTK:  Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund (däribland Akavia).