Gå till Innehållet

Klart idag: Höjd ålder för intjänande av tjänstepension

22/06/21 Svenskt Näringsliv och PTK där Akavia ingår har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder. Rätten att få sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.

"Ändringarna i ITP-avtalet är ett viktigt steg för att stötta dagens flexibla arbetsliv"

− Ändringarna i ITP-avtalet är ett viktigt steg för att stötta dagens flexibla arbetsliv, där vi vill kunna arbeta både längre och friare, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Förändringarna i avtalet innebär att den som omfattas av ITP1 från 1 januari 2023 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 år. ITP1 är en premiebestämd pension som i huvudsak omfattar tjänstemän som är födda 1979 eller senare. Rätten att få ITP:s sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2. 

Detta ligger i linje med höjningarna av åldersgränserna i den allmänna pensionen och näraliggande trygghetssystem, till exempel sjukförsäkringen, som också införs den 1 januari 2023.

I juni 2021 PTK tog initiativ till att förhandla om ITP-avtalet för att det ska vara möjligt att tjäna in tjänstepension högre upp i åldrarna, då medellivslängden stiger och allt fler tjänstemän fortsätter att arbeta längre upp i åldrarna.

Det är fortsatt möjligt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att tjäna in premiebestämd tjänstepension högre upp i åldrarna. Detta gäller även den som omfattas av ITP2, som är förmånsbestämd. I övrigt sker ingen förändring av ålderspensionen i ITP2, som endast kan omfatta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Ett inkomsttak införs också för ITP1. Idag tjänar den som har ITP1 in tjänstepension på hela lönen, oavsett storlek. Det nya inkomsttaket innebär att den som en månad har en inkomst som överstiger 30 inkomstbasbelopp/12, vilket motsvarar en månadslön på 177 500 kronor, inte får pensionsinbetalningar på den del av inkomsten som överstiger detta. Det går fortsatt att göra en egen överenskommelse med arbetsgivaren om att få pensionsinbetalningar på hela lönen, oavsett storlek.

Fakta om PTK:  Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund (däribland Akavia). PTK arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv – och en bra pension.