Gå till Innehållet

Kommunikationsbranschen måste bli bättre på att kommunicera

22/03/01 Digitaliseringens effekter på kommunikatörsbranschen står i fokus i ett nystartat projekt som Akavia driver under våren. I projektet intervjuas personer från olika delar av kommunikationsbranschen i samtal om digitaliseringens möjligheter, rollens utveckling, kommunikatörens uppgifter och kompetenser samt ungas etablering på arbetsmarknaden.

Digitaliseringen har under de senaste åren inneburit en betydande omvandling för hela samhället, kommunikationsbranschen är inget undantag. I takt med att nya tjänster, verktyg och arbetssätt uppstått har kommunikatörens roll i organisationer blivit alltmer central. Något som blivit extra tydligt under pandemin.

Behovet av kommunikatörer med digitala spetskompetenser är stort men för många unga är kommunikationsbranschen svår att ta sig in i. Akavias arbetsmarknadsundersökningar visar att det tar längre tid att etablera sig som kommunikatör och det är ofta avgörande att tidigt få kontakt med arbetsgivare via exempelvis praktik eller examensarbete.

I våra intervjuer med kommunikatörsstudenter i olika faser av utbildningen framkommer vikten av praktiska moment i utbildningen. Många har behovet att skapa sig en bild av de framtida arbetsuppgifterna och vad utbildningen kan leda till för typ av jobb. Kommunikatörsstudenterna lyfter dessutom farhågan att inte vara redo för arbetsmarknaden efter sin kandidatexamen och visar intresse för vidare studier, främst för att landa i vilken typ av jobb som utbildningen ger, men även för att kunna konkurrera om arbetstillfällen.

De flesta av de akademiska och privata kommunikatörsutbildningarnas innehåll utformas tillsammans med branschråd för att vara relevanta. Samtidigt anas ett glapp i kommunikationen om efterfrågade kompetenser mellan studenter och arbetslivet. I de samtal som Akavia haft med kommunikatörsstudenter målas bilden av en arbetsmarknad med höga krav på kompetens och erfarenhet upp. En bild som skiljer sig ifrån den som målas upp av de rekryterare som vi pratat med som i stället betonar behovet av kollegor som kan bidra med mjuka värden, som arbetsplatskultur, nyfikenhet, driv och engagemang.

Att bilden av arbetsmarknadens behov skiljer sig så mycket är oroande och riskerar dessutom att i förlängningen medföra ett matchningsproblem. Därför behöver arbetsgivarna inom kommunikationsbranschen bli bättre på att kommunicera med sina framtida kollegor, informera om vilka kompetenser som efterfrågas och visa framtidens kommunikatörer vad arbetslivet kan innebära i form av roller, uppdrag och kompetensbehov.

Arbetslivsanknytningen på kommunikationsutbildningarna behöver stärkas. Genom att utöka samarbetet mellan akademin och arbetslivet i form av praktik, gästföreläsningar, examensarbeten och arbetsmarknadsdagar och därigenom stärka anknytningen till arbetsmarknaden skulle fler kommunikationsstudenter få möjligheten att etablera personlig kontakt med kommunikationsbranschen och framtida arbetsgivare samt skaffa viktig arbetslivserfarenhet. Det skulle i sin tur innebära att kommunikationsstudenterna genom sina utbildningar får möjligheten att hitta meningsfulla arbeten efter examen.

Därför tycker Akavia att:

  1. Arbetsgivarna inom kommunikationsbranschen måste bli bättre på att kommunicera med sina framtida kollegor, informera om vilka kompetenser som efterfrågas och visa framtidens kommunikatörer vad arbetslivet kan innebära i form av roller, uppdrag och kompetensbehov.
  2. Arbetslivsanknytningen på kommunikationsutbildningarna behöver stärkas. Genom att utöka samarbetet mellan akademin och arbetslivet i form av ökad närvaro under utbildningarna och därigenom stärka anknytningen till arbetsmarknaden skulle fler kommunikationsstudenter få möjligheten att etablera personlig kontakt med kommunikationsbranschen och framtida arbetsgivare.
  3. Praktik inom ramen för utbildningen måste bli vanligare. För att fler studenter ska få arbetslivserfarenhet i samband med studierna behöver universitet och högskolor erbjuda praktik antingen i utbildningsprogram eller som fristående kurser.

Kommunikatörer som är i början av sina karriärer är väl rustade för sina kommande arbetsliv och besitter värdefull kompetens men saknar kunskap om vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Därför måste arbetsgivare inom branschen ta sitt ansvar och bli bättre på att kommunicera med sina framtida kollegor.

Akavias rapport om digitaliseringens effekter på kommunikationsbranschen släpps under våren 2022 och kommer att finnas tillgänglig på Akavia.se

 

Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia

Felix Ulfenstedt, utredare på Akavia

Arbetslivsanknytningen behöver stärkas

Hur får du första jobbet efter examen? Och vilken ingångslön ska du ha? I rapporten "Efter examen” får du svar och mer kunskap om arbetsmarknaden för nyexade.

Digitaliseringens effekter på juristprofessionen

Följ Akavias bevakning av utvecklingen inom digitalisering och artificiell intelligens. Hur påverkar AI våra medlemmars arbetsliv och samhället i stort?