Gå till Innehållet

Kvinnliga chefers privatliv påverkas negativt av jobbet

22/11/03 Många chefer har svårt att hitta balansen mellan jobb och andra delar av livet och anser att arbetet är så krävande att det har negativ påverkan på privatlivet. Särskilt utsatta är de kvinnliga cheferna. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia.

"Nu behövs krafttag där chefer och överordnade chefer för en dialog om hur arbetsmängden kan hamna på mer hälsosamma nivåer."

Närmare en av fyra kvinnor uppger att deras arbete i ganska eller väldigt stor utsträckning är så krävande att det har negativ påverkan på privatlivet. Motsvarande siffra för männen är 14 procent. Det framgår av Akavias undersökning där 6 677 chefsmedlemmar svarat.

Akavias ordförande Lee Wermelin är oroad över resultaten:

− Siffrorna pekar på en alldeles för hög arbetsbelastning inte minst bland kvinnliga chefer. Nu behövs krafttag där chefer och överordnade chefer för en dialog om hur arbetsmängden kan hamna på mer hälsosamma nivåer. Risken för ökade sjukskrivningar och psykisk ohälsa är annars överhängande.

Oroväckande är även siffrorna när det gäller balans i livet visar Akavias undersökning. 17 procent av kvinnorna anser sig inte alls eller i väldigt låg utsträckning ha balans mellan sitt arbete och andra delar av livet. Motsvarande siffra för männen är nio procent.

− Som fackförbund kommer vi fortsätta att verka för ökad flexibilitet. Akavias medlemmar vill ha stort inflytande över var och när arbetet utförs. Flexibiliteten minskar stress, ökar möjligheter till återhämtning och ökar balansen mellan arbete och privatliv.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen gjordes bland ett urval av Akavias medlemmar. Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen omfattar 6 677 intervjuer under perioden 19 april till 30 maj 2022 och är genomförd som en webbundersökning. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 27%. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession.

Läs mer om undersökningens resultat här.