Lönesamtal: Så bemöter du arbetsgivarens argument

Får du höra ”att du redan ligger högt” eller ”vi måste hålla budget” i löneförhandlingen med din chef? Här listar vi svar som hjälper dig att bemöta arbetsgivarens argument.

)

Det är viktigt att vara konkret när det kommer till lönesamtalet. Akavia har därför tagit fram några tydliga sätt att bemöta arbetsgivarens argument i ditt lönesamtal.

Exempel på argument som arbetsgivaren kan komma med är:

”HÄR TILLÄMPAR VI AVTALET”

”VI MÅSTE HÅLLA BUDGETEN”

”I ÅR SATSAR VI PÅ DE YNGRE/PERSONER SOM HALKAT EFTER I LÖNESÄTTNINGEN

”DU LIGGER REDAN HÖGT I BOLAGET STATISTISKT SETT”

”POTTEN RÄCKER INTE TILL”

”DET HÄR ÄR DIN NYA LÖN”

”OM DU SKA HA MER FÅR NÅGON ANNAN MINDRE I LÖN”

”VI FÖLJER MÄRKET HÄR”

På den här sidan får du hjälp att bemöta arbetsgivarens respektive argument.