Gå till Innehållet

Ny möjlighet till kompetensutveckling för yrkesverksamma

22/09/16 Den 1 oktober öppnas nya möjligheter för yrkesverksamma som vill bredda eller fördjupa sin kompetens genom studier. När det nya omställningsstudiestödet införs blir det möjligt att finansiera studier med ersättning som motsvarar 80 procent av lönen.

Omställningsstudiestödet är en del av Trygghetsöverenskommelsen som Akavia har förhandlat fram tillsammans med andra parter på arbetsmarknaden. Överenskommelsen innebär ett utvecklat stöd för omställning och kompetensutveckling, förändringar av arbetsrätten och ett helt nytt studiestöd för yrkesverksamma.

Det nya omställningsstudiestödet består av ett bidrag och en frivillig lånedel. Bidraget är tänkt att motsvara 80 procent av din inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet 21 298 kronor per månad, före skatt. Den som omfattas av kollektivavtal kan i många fall dessutom få ett kompletterande bidrag. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst men tanken är att du med bidrag och lån ska kunna få ungefär samma inkomst efter skatt som när du arbetar.

Det nya studiestödet kan sökas av den som har en anställning, den som är egenföretagare eller den som saknar anställning och är i åldersgruppen 27–62 år. Gemensamt för alla sökande är dock att du behöver vara etablerad på arbetsmarknaden. Det innebär att du ska ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna.

Du kan få stöd för upp till 44 veckors heltidsstudier, motsvarande två terminer. Veckorna kan tas ut i följd eller spridas ut. De kan även tas ut på deltid, som minst en dag per vecka.

För att få omställningsstudiestöd ska utbildningen du läser stärka din ställning på arbetsmarknaden. Det ska också finnas behov av den kompetens du skaffar dig på arbetsmarknaden. Det innebär att du inte kan få omställningsstudiestöd för utbildningar som leder till yrken där det är stor konkurrens. Du kan heller inte få omställningsstudiestöd för utbildningar som din arbetsgivare bör erbjuda för att du ska klara dina nuvarande arbetsuppgifter.

Med omställningsstudiestödet kan du finansiera utbildningar som normalt sett är studiemedelsberättigande, till exempel på universitet och högskola eller yrkeshögskola. Du kan också beviljas stöd för utbildningar som en omställningsorganisation finansierar.

Fler frågor om omställningsstödet?

Läs mer om omställningsstudiestödet här

FAQ om det nya omställningsstudiestödet och Trygghetsöverenskommelsen hittar du här