Gå till Innehållet

Ny rapport: Svensk handel i omvandling

Handelns ekonomiska råd publicerar årligen en rapport för att kartlägga och belysa det aktuella läget inom svensk handel. Årets rapport ”Handeln i snabb utveckling – med ökad produktivitet och servicekvalitet” fokuserar på omvärldsläget och hushållens pressade situation. Samtidigt finns ljuspunkter så som snabb automatisering och tendenser till ett mer stabilt ekonomiskt läge.

Charlotte Tarschys / chefsekonom, Akavia

Det ekonomiska läget påverkar fortsatt hushållens ekonomi, vilket märks i form av minskad konsumtion. Delar av handeln har påverkats den senaste tiden, men särskilt dagligvaruhandeln och sällanvaruhandeln. E-handeln har vänt upp efter en post-pandemisk nedgång. Mot bakgrund av den snabba inflationsnedgången ser Handelns ekonomiska råds rapport en ljusare framtidsprognos.

Rapporten gör även nedslag i utvecklingen för partihandeln. Partihandeln är viktig för utrikeshandeln och ungefär en tredjedel av utrikeshandeln kan antas förmedlas via partihandelsföretag. Den snabbt växande automatiseringen och ny teknik för informationshantering driver investeringar, främst hos större aktörer. Automatisering av varuhanteringen kan kraftigt sänka kostnader men kräver stora investeringar. Trots att resultaten börjar synas i dag, menar Handelns ekonomiska råd att de stora effekterna kommer att synas på längre sikt.

Rapporten belyser även produktivitetsutvecklingen inom handeln och konstaterar att produktiviteten i den svenska handeln har varit starkare än andra sektorer och länder.

Charlotte Tarschys, Akavias chefsekonom, kommenterar årets rapport.

– I en tid där handeln utsätts för press från flera håll, kommer Handelns ekonomiska råd med kloka perspektiv och förslag. För att fortsätta den starka produktivitetsutvecklingen inom handeln behövs mer branschnära forskning och kompetensutveckling, säger Charlotte Tarschys.

Handelns ekonomiska råd lyfter i rapporten en rad policyförslag för att stärka produktivitetsutvecklingen i handeln. De vill bland annat se insatser på nationell och offentlig nivå genom bland annat forskningsfinansiering, ökad integration mellan det digitala och det fysiska samt teknisk kompetensutveckling hos handelns medarbetare.

Handelns ekonomiska råd är en grupp oberoende ekonomer som på uppdrag från Handelsrådet genom en årlig rapport sprider kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället. Drygt 5000 Akaviamedlemmar arbetar inom handeln och Akavia är genom Akademikerförbunden en av stiftarparterna för Handelsrådet.