Gå till Innehållet

Akavia första fackförbundet att ingå partnerskap med AI Sweden

Akavia blir det första fackförbundet att ingå partnerskap med AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad AI. Tillsammans med över 120 andra partners ska Akavia bidra till att på ett ansvarsfullt sätt accelerera tillämpningen av AI i Sverige.

Martin Svensson, AI Sweden och Magnus Hedberg, Akavia.

AI Swedens målsättning är att tillsammans med partners bygga ett robust och attraktivt svenskt AI-ekosystem och därigenom accelerera AI-användningen i Sverige. Akavia, som varit drivande i frågan kring AI och som nyligen släppte rapport om hur AI påverkar arbetsmarknaden för akademiker, blir det första fackförbundet att ansluta till partnernätverket.

Magnus Hedberg, vd för Akavia, kommenterar partnerskapet:

- Att ansluta till AI Swedens partnernätverk är ett strategiskt beslut för Akavia. Den snabba AI-utvecklingen kommer att ha stora effekter på arbetsmarknaden och samhället, inte minst för många av våra medlemmar och på hur vi som organisation arbetar. Frågan behöver hanteras skyndsamt men också långsiktigt, och det är för oss oerhört viktigt att tillsammans med andra aktörer följa och påverka utvecklingen.

Genom partnerskapet med AI Sweden får Akavia tillgång till ledande forskning, innovation och banbrytande teknologi inom AI-området. Det ger oss också verktyg för att implementera och använda AI inom den egna verksamheten. Därtill blir vi del av ett starkt nätverk för kunskapsutbyte och lärande.

Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden:

- Vi är mycket glada över att välkomna Akavia till AI Swedens partnernätverk. Frågan om hur vi ställer om och förbereder individer och arbetsmarknaden i takt med AI-utvecklingen är central för Sverige. Här har Akavia som ett fackförbund för akademiker en viktig roll att spela.

AI Sweden grundades 2019 och finansieras av svenska staten och av partners inom såväl offentlig som privat sektor. Nyligen lanserade AI Sweden en nationell AI-strategi för Sverige med målet att katalysera åtgärder från ledare i regeringen, politiska partier, företag, offentlig sektor och akademi.