Gå till Innehållet

Se upp för anställningsavtal på engelska!

22/04/05 Allt fler medlemmar hör av sig till Akavias rådgivning med frågor om anställningsavtal på engelska. – Avtalen kan innehålla problematiska klausuler, säger Camilla Bång Berg, rådgivare och förhandlare på förbundet.

"Vi påtalar fallgropar och villkor som inte är förenliga med svensk rätt."

I takt med en ökad internationalisering av näringslivet hör allt fler medlemmar av sig till Akavias rådgivning med frågor om anställningsavtal på engelska.

– Vi påtalar fallgropar och villkor som inte är förenliga med svensk rätt. Många avtal är inspirerade eller rent av kopierade från amerikanska eller brittiska avtalsmallar, ofta är arbetsgivaren då utländsk eller ägd av en utländsk koncern. Det är viktigt att vara helt medveten om vad avtalet innebär och vilka risker som finns, säger Camilla Bång Berg, rådgivare och förhandlare på förbundet.

Engelskspråkiga anställningsavtal har varit ett återkommande ämne i Akavias medlemsrådgivning. Orsak är avtal som inte bara är långa, de är dessutom svåra att förstå även för den som är duktig på engelska.

– Det juridiska språket i avtalen kan vara svårt att förstå. Lägg till att omfång, innehåll och struktur avviker från svenska anställningsavtal.

Att medlemmarna tar hjälp av Akavias medlemsrådgivning för att granska de engelskspråkiga avtalen är helt rätt enligt Camilla Bång Berg. Erfarenheten visar att avtalen kan innehålla problematiska klausuler som kundskyddsklausuler, rekryteringsförbud och sekretessklausuler med viten och långtgående konsekvenser för medlemmen.

– Anställningsavtalen kan vara ensidigt skrivna och till exempel ge arbetsgivaren långtgående möjligheter att göra ändringar rörande den anställdes arbetsuppgifter och placering. Avtalen kan även hänvisa till omfattande policydokument som är viktiga förstå, särskilt som dessa arbetsgivare ofta saknar kollektivavtal, säger Camilla Bång Berg.

Policies kan innehålla viktiga villkor och förmåner såsom tjänstepension och rörliga ersättningar, men till skillnad från avtalet är policyn ensidigt bestämd av arbetsgivaren och kan ändras fritt av denne.

Oavsett språk i anställningsavtalet är Camilla Bång Berg bästa råd till medlemmarna alltid låta Akavias medlemsrådgivning granska anställningsavtalet innan man skriver på.

Läs mer:

Råd och stöd om anställningsavtal

Konkurrensklausuler i anställningsavtalet

Det är viktigt att förstå hur regler om konkurrens påverkar din anställning, även efter du sagt upp dig. Få mer kunskap om vad en konkurrensklausul, kundskyddsklausul, värvningsförbud och lojalitetsplikt faktiskt innebär.

Checklista för anställningsavtal

Det är viktigt att veta vad som gäller för att vara trygg i din anställning. Få koll på vad som bör vara med i ett anställningsavtal med vår checklista.