Gå till Innehållet

Statlig sektor: Överenskommelse om kompetensstöd klart

22/06/28 Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat en överenskommelse som innehåller ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd för dig som arbetar i den statliga sektorn.

Kompetensstödet syftar till att stärka din fortsatta anställningsbarhet

Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat en överenskommelse som innehåller ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd för dig som arbetar i den statliga sektorn. Parterna har också kommit överens om att införa ett kompletterande studiestöd som ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

- Det är mycket glädjande att även våra medlemmar inom den statliga sektorn precis som privatanställda kan ta del av den nya moderna arbetsmarknad som skapas genom överenskommelsen", säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Omställningsstödet syftar till att underlätta för dig att få nytt arbete om du blir uppsagd. Kompetensstödet syftar till att stärka din fortsatta anställningsbarhet och kan nyttjas både under pågående anställning och efter det att anställningen avslutats.

De kompletterande studiestöden gör det ekonomiskt möjligt för dig att nyttja reformen på arbetsmarknaden fullt ut.

Överenskommelsen innehåller även en ny form av visstidsanställning och reglering av hur arbetsgivarna kan använde det nya så kallade treundantaget vid arbetsbrist.

Personerna på fotot ovan:

Bakre raden: Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S, P, O och Matilda Nyström-Arnek, biträdande förhandlingschef Arbetsgivarverket.

Främre raden: Anna Steen, ordförande Saco-S, Anna Falck förhandlingschef Arbetsgivarverket, Helen Thornberg, Seko