Gå till Innehållet

Tvisteförsäkring är en extra trygghet för dig som medlem

Som medlem i Akavia har du en extra trygghet om du blir uppsagd utan sakliga skäl och hamnar i tvist med din arbetsgivare. Utöver förhandlings- och rättshjälp kan du också få förlängd inkomstförsäkring i upp till 300 dagar.

Som en del av ändringarna i LAS (lagen om anställningsskydd), har du som hamnar i tvist med din arbetsgivare om uppsägning inte längre rätt till lön under tiden som tvisten pågår. Eftersom en tvist kan pågå i flera månader, ibland i över ett år, kan det få stora konsekvenser för dig att lönen uteblir.

För dig i privat sektor med kollektivavtal

Du som är medlem i Akavia och är privatanställd med kollektivavtal tillhör automatiskt trygghetsråden TRR eller TRS, vilket innebär att du kan få kompletterande a-kassa i 300 dagar vid en tvist om uppsägningens giltighet.

För dig i offentlig sektor eller i privat sektor utan kollektivavtal

Som offentligt anställd eller privatanställd utan kollektivavtal saknar du den ersättning som privatanställda med kollektivavtal har genom sina trygghetsråd. Därför har Akavia tagit fram en tvisteförsäkring som ger dig ersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl men är oense med arbetsgivaren om uppsägningens giltighet.

För att kunna nyttja försäkringen behöver du bland annat ha varit medlem i Akavia vid tiden för uppsägningen, vara berättigad till a-kassa  och inte ha rätt till motsvarande ersättning från någon trygghetsorganisation eller tilläggsförsäkring.