Gå till Innehållet

Välkommen reformering av arbetslöshetsförsäkringen

Idag presenterade regeringen en reformering av arbetslöshetsförsäkringen. Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia, kommenterar.

Den reform av arbetslöshetsförsäkringen som presenterades innebär bland annat en tydligare koppling till inkomst, högre tak och att fler som arbetar omfattas. Samtidigt som det är viktigt att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring riskerar den nedtrappning som föreslås innebära en försämrad matchning när akademiker behöver ta jobb som inte matchar deras kompetens. Akavia saknar även förslag om att indexera taket till inkomstutvecklingen så att arbetslöshetsförsäkringen inte urholkas på sikt.


Akavias medlemmar är eftertraktade på arbetsmarknaden och bara 1,7 procent är arbetslösa. Samtidigt behövs en god ekonomisk trygghet för den som blir arbetslös under omställning till nytt jobb, inte minst under sämre konjunkturer och med en osäkrare omvärld. Reformen innebär flera steg i rätt riktning, men trots höjningen av taket till 34 000 kr per månad har fler än 9 av 10 av Akavias medlemmar en lön över taket. Därför räcker inte den offentliga arbetslöshetsförsäkringen utan Akavias inkomstförsäkring är fortsatt avgörande för att akademiker ska kunna trygga sin inkomst vid arbetslöshet.