Gå till Innehållet

Akavia om vårbudgeten: kortsiktighet riskerar försvåra kompetensförsörjningen

Idag presenterade regeringen vårbudgeten för 2024. Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia, kommenterar.

Med en arbetsmarknad i snabb förändring behövs riktade medel för fler, inte färre, fristående kurser och distansutbildningar på högskolenivå för vidareutbildning av yrkesverksamma. Ryckigheten i anslagen till myndigheterna är även problematisk för en effektiv kompetensförsörjning i staten, det menar Akavias chefsekonom Charlotte Tarschys i sin kommentar till regeringens vårbudget.

Oroväckande inriktning kring fristående kurser och distansutbildning

Akavia är starkt kritisk till regeringens aviserade inriktning kring neddragning av fristående kurser och distansutbildning, som går helt emot de behov som finns för omställning och livslångt lärande  på arbetsmarknaden.

Som förbund har Akavia länge efterlyst riktade medel för att utveckla utbudet av fristående kurser och distansutbildningar på högskola och universitet. Mot bakgrund av en föränderlig arbetsmarknad och en allt snabbare utveckling, inte minst inom AI, behövs istället mer av den sortens utbildningar framåt.

– Bland Akavias medlemmar vill tre av fyra av de som planerar att kompetensutveckla sig läsa på universitet eller högskola. Vi har länge påtalat behovet av öronmärkta medel till universitet och högskolor för det livslånga lärandet. Att dra ner möjligheten till flexibla studier är kortsiktigt, säger Charlotte Tarschys.

Ryckighet i anslagen till myndigheter – men positivt med mer expansiv budget

Akavia välkomnar tillskotten i vårändringsbudgeten till vissa myndigheter – samtidigt har de breda neddragningarna i höstens budget redan fått negativa konsekvenser, och ryckigheten slår hårt mot kompetensförsörjningen på myndigheterna.

De generella besparingarna på statsförvaltningen kommande tre år, tillsammans med en förväntad ökning på cirka 4,5 procent i förvaltningskostnader för genomsnittliga myndigheter år 2024, slår hårt mot myndigheterna. Att det då tillförs resurser för nytillkomna uppdrag är av yttersta vikt, inte minst för att Akavias medlemmar ska kunna utföra sina arbetsuppgifter under rimliga förutsättningar. Men mer än så behövs menar Charlotte:

– Ryckigheten i anslagen till myndigheternas budget är problematisk och präglas av kortsiktighet. På Skatteverket har till exempel ett stort antal provanställningar avslutats på grund av brist på pengar i senaste budgeten, men nu tillförs nya pengar i vårbudgeten. 

– Samtidigt är det positivt att regeringen, efter den breda inflationsnedgången, nu ser möjlighet att skjuta till medel i högre omfattning och även aviserar en mer expansiv budget för 2025. En ansvarsfull lönebildning har varit en viktig bidragande faktor till att möjliggöra budgetinriktningen.