Gå till Innehållet

Värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken

I en artikel i Dagens Nyheter den 30 november framkom uppgifter om ett tillägg i direktiven för Regeringskansliets lönebildningsprocess som innebär att opolitiska tjänstemän som genomdriver Tidöavtalet kan komma att få högre lön. Med bakgrund av detta markerar Akavia vikten av att värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken.

Artikeln i Dagens Nyheter har följts av starka reaktioner. Akavia påtalar vikten av att värna de grundläggande principer som styr svensk förvaltning och statstjänstemannens opolitiska roll.

Anna Steen, förhandlingschef på Akavia, kommenterar:

- Akavia anser det viktigt att värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken. En tjänsteman på Regeringskansliet ska arbeta opartiskt oavsett vilken regering som styr och vilken politik som bedrivs. Detta ska också respekteras av politiken. Vi måste värna den grundläggande principen att tjänstemännen ska stå till tjänst med fakta och kunskap till den politiska styrningen utifrån den grundläggande demokratiska ordningen.

- Om man ser detta jämte Tidöparternas planer på att tjänstemannaansvaret ska skärpas finns det än mer anledning att fundera över hur synen från politiken är på de opolitiska tjänstemännens roll. Vi för vår del anser att vi behöver värna om just de opolitiska tjänstemännen och deras kompetens och särskilt i de oroliga tider vi lever i just nu.