Gå till Innehållet

Panelsamtal i Almedalen 2024

Ta del av Akavias aktiviteter under årets Almedalsvecka som har AI:s påverkan på arbetsmarknaden och utvecklingen av svensk rättspolitik i fokus.

AI på svensk arbetsmarknad och svensk rättspolitik i fokus

Akavia är på plats i Almedalen för att lyfta medlemmarnas viktiga frågor, bland annat genom två panelsamtal som självklart är gratis för besökare och inte kräver någon anmälan.

Årets fokus ligger på AI:s inverkan på arbetsmarknaden och utvecklingen av svensk rättspolitik. Våra medlemmar spelar en central roll i både AI:s snabba framfart på arbetsmarknaden och i den rättspolitiska utvecklingen. Dessa ämnen är också högaktuella både medialt och politiskt och skapar stort intresse och ligger till grund för viktiga samtal.

Panelsamtal: Hur framtidssäkrar vi den mänskliga kompetensen i AI-transformationen?

Var: S:t Hansgatan 12, Visby
När: Onsdag 26 juni, 09.30-10.30
Hur: Du behöver inte anmäla dig och vi bjuder på frukost från 09.00

AI-utvecklingen går allt snabbare och tros få stora effekter på hur vi arbetar och vad vi arbetar med. Till skillnad från tidigare tekniksprång och strukturomvandlingar påverkas personer med akademisk utbildning i tjänstemannayrken nu i stor utsträckning. Hur påverkas jobben och arbetslivet för akademiker och hur ser vi till att ställa om till ett arbetsliv där AI är ett självklart inslag? Vilka insatser krävs när det gäller kompetensutveckling och livslångt lärande och finns det politiska ledarskap som behövs för att hela samhället och arbetsmarknaden ska klara omställningen? Går vi mot ett roligare och mer utvecklande arbetsliv eller riskerar vi att automatisera bort oss själva från jobben?

Deltagare i panelen

  • Erik Engberg, Forskare i nationalekonomi vid Ratio och Örebro Universitet

  • Mikael Ljungblom, Director of Public Policy & International Relations, AI Sweden

  • Ann Öberg, VD Almega
  • Oliver Rosengren, Riksdagsledamot Moderaterna
  • Tor Hatlevoll, Arbetsmarknadsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner

Fler medverkande kommer att tillkomma.

Panelsamtal: Laga efter läge eller läge att lyssna på experterna?

När: Onsdag 26 juni, 14.00-15.00
Var: S:t Hansgatan 12, Visby
Hur: Du behöver inte anmäla dig och vi bjuder på kaffe

Under de senaste åren finns exempel på lagförslag där kritik mot beredningsprocessen förts fram. De långtgående beredningskraven i regeringsformen för de förslag som läggs fram till riksdagen utgör till viss del grundpelaren i vår demokrati. Men vad händer om kraven förbises? Kan det vara motiverat i ett svårt omvärldsläge och vad kan hända på sikt om de inte följs?

Deltagare i panelen

  • Eric Runesson, justitieråd
  • Gunnar Strömmer (M), justitieminister
  • Göran Arrius, ordförande SACO
  • Malin Björk (C), riksdagsledamot

Fler medverkande kommer att tillkomma.

Mer från Akavia inför Almedalen

Akavia i Almedalen

Almedalen är en arena där Akavias medlemmars prioriterade frågor har möjlighet att få stort genomslag. Akavias närvaro och aktiviteter under veckan syftar till att så effektivt som möjligt driva medlemmarnas fackliga, ekonomiska, yrkesmässiga och samhälleliga intressen.

Våra experter i Almedalen

Behöver du expertkunskap till en paneldebatt eller seminarium, vill boka in ett personligt möte eller ta ett kort samtal? Här är våra experter som är på plats.