Press

Här hittar du till pressmeddelanden, pressbilder samt kontaktuppgifter. Du är välkommen att kontakta vår pressansvarig för information om Akavia eller för att komma i kontakt med någon av våra experter eller talespersoner.

Senaste

14 september 2021

Kompletterande juristutbildningar – ett nålsöga som ändå inte är tillräckligt

Kompletterande juristutbildningen är för utländska jurister en möjlighet till ett adekvat arbete på svensk arbetsmarknad. Men en färsk undersökning av Universitetskanslerämbetet visar att bara 38 procent etablerar sig som jurist efter utbildningen. ”Undersökningen verkar peka på något viktigt och allvarligt”, skriver Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia, i en kommentar.

15 april 2021

Med stapplande steg mot arbetslivet

2021/04/15 — Under våren och sommaren arbetar Akavia med att ta fram ett arbetsmarknadspolitiskt program. Där ska Akavias policy formuleras för en väl fungerande framtida arbetsmarknad där akademikers kompetens tas tillvara. För att kunna dra nytta av all kunskap och kompetens som finns inom organisationen kommer förtroendevalda därför att träffas digitalt under våren och diskutera arbetsmarknadsfrågor. I de första samtalen stod frågor om praktik, lärosätenas uppföljningsansvar och kontakten med arbetslivet i fokus.

15 februari 2021

Ny undersökning: Fortfarande för få som jobbar hemifrån

2021/02/23 — Fortfarande är det för få akademiker och tjänstemän som arbetar hemifrån, trots rekommendationerna som en följd av Covid-19. Det visar en ny undersökning beställd av fackförbundet Akavia. — Utvecklingen går åt rätt håll, men det är inte tillräckligt. Vi som akademiker och tjänstemän har förutsättningarna att arbeta på distans och därför vilar ett större ansvar på oss, säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

11 februari 2021

Arbetsmiljöstrategin pekar i rätt riktning – men åtgärder krävs

2021/02/11 — Akavia uppskattar inriktningen på regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterades på onsdagen. Särskilt positivt är att regeringen har hörsammat Akavias krav på att arbetsmiljöpolitiken bör få ett tydligare fokus på de positiva aspekter av arbetslivet som bidrar till välbefinnande i arbetet. Under kommande år är det dock viktigt att detta fokus följs upp med konkreta åtgärder som drar i rätt riktning.

19 november 2020

Brister i jämställdhet tydligare under covid-19

2020/11/19 — Pandemin slår olika mot kvinnor och mäns arbetsliv, visar en undersökning från Akavia. Män får mer stöd på jobbet och får oftare resurser de ber om. Fler kvinnor än män permitteras och arbetssituationen för kvinnor är mer kritisk. Samtidigt behövs jämställdheten än mer nu under pandemin, något både män och kvinnor tjänar på. Det är något Akavia vill belysa i dag på Internationella mansdagen.

13 november 2020

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för advokatbyråer

Digitaliseringens effekter på juristbranschen står i centrum i ett nystartat projekt som Akavia driver under hösten. Genom rundabordssamtal och intervjuer samlas jurister från olika delar av samhället för att diskutera ämnet. En reformerad juristutbildning, moderniserade affärssystem och en förändrad yrkesroll tog en stor del av det första rundabordssamtalets fokus där deltagare från olika jurist och advokatbyråer möttes.

Presskontakt

Torbjörn Askman, 010-303 75 72