Gå till Innehållet

Bidra till en bättre arbetsmiljö

Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.