Gå till Innehållet

Akavia om Trygghets-överenskommelsen

Akavia ser i grunden mycket positivt på Trygghetsöverenskommelsen.

Ökad flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden

Principöverenskommelsen som ligger till grund för det nya regelverket är ett resultat av kompromisser och noggranna avvägningar för att uppnå en godtagbar balans och helhet. Det innebär att vi arbetstagarorganisationer har accepterat förändringar i arbetsrätten å ena sidan men å andra sidan fått större möjligheter till omställning för våra medlemmar.

Sammantaget anser Akavia att överenskommelsen bidrar till ökad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. I förhandlingarna har Akavia deltagit som en del av förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Relevanta kurser för akademiker

En av de bärande delarna i Trygghetsöverenskommelsen är det nya omställningsstudiestödet som ger yrkesverksamma nya möjligheter att studera i syfte att utveckla sin kompetens.

För Akavias medlemmar som har en medianlön på 50 000 kronor i månaden innebär det nya omställningsstudiestödet en möjlighet att finansiera studierna på en nivå som ligger relativt nära löneinkomsten. 

För att reformen ska få fullt genomslag krävs att det finns relevanta utbildningar, inte minst gäller det Akavias medlemmar som redan har akademisk utbildning i grunden. Det betyder att det behöver finnas ett kursutbud vid universitet och högskolor om är anpassat efter yrkesverksammas behov och intressen, både när det gäller innehåll och större möjligheter att studera på distans, deltid och kvällstid. Utöver det vill Akavia gärna se en större flexibilitet i antagningen till högre utbildning, det bör vara möjligt att söka fler gånger under året än inför terminsstart.

Öronmärk resurser

För att högskolor och universitet ska få reella möjligheter att utveckla ett kursutbud som är anpassat för yrkesverksamma akademiker krävs öronmärkta resurser. I annat fall finns en risk att insatser inom det livslånga lärandet konkurrerar med grundutbildning för förstagångsstudenter.

På sikt ser Akavia flera möjligheter att utveckla Trygghetsöverenskommelsen, bland annat genom att svenska lärosäten får möjlighet att upphandla eller certifiera utländska kurser och genom att låta den övre åldersgränsen följa pensionsåldern.

Akavia vill

Akavia vill att

  • högskolor och universitet får öronmärkta resurser för att utveckla ett anpassat kursutbud
  • den högre åldersgränsen i systemet följer riktåldern för pension
  • svenska lärosäten får möjlighet att upphandla eller certifiera utländska kurser
  • antagningen till högre utbildning blir mer flexibel

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Läs mer om omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet ger en möjlighet för dig som är mitt i arbetslivet att bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.

Mer om trygghetsöverenskommelsen

Här kan du läsa mer om det helt nya stöd för studier som införs samt de nya reglerna vid uppsägning.