Gå till Innehållet

Personförsäkringar student

Personförsäkringar kan skydda dig och din familj ekonomiskt om det oväntade skulle hända. Du får hjälp att trygga din tillvaro vid till exempel sjukdom, olycksfall eller dödsfall, även under studietiden. Med Akavias gruppavtal för studenter erbjuds du marknadens bästa personförsäkringar och villkor.

Försäkringar för dig och din familj

Olycksfallsförsäkring

Skulle du drabbas av olycksfall kan det bli dyrt med till exempel vårdkostnader och resor. Får du bestående men kan det bli svårt att leva ett normalt liv. En olyckfallsförsäkring ger dig en ekonomisk grundtrygghet om olyckan är framme.

Läs mer hos Skandia och teckna olycksfallsförsäkring här

Livförsäkring

En livförsäkring ger de anhöriga bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir en ekonomisk buffert som till exempel kan användas för att lösa lån på en bostad, så att familjen kan bo kvar.

Läs mer hos Skandia och teckna olycksfallsförsäkring här

Nytt förmånstagarförordnande från 1 april 2019.

Sjukförsäkring

En kort sjukskrivning kanske inte påverkar din ekonomi så mycket, men om det blir långvarigt kan det bli kännbart ekonomiskt. Med sjukförsäkringen kan du kompensera delar av din inkomstförlust vid sjukskrivningar som överstiger 90 dagar.

Läs mer hos Skandia och teckna sjukförsäkring här

Vårdförsäkring

Skandias vårdförsäkring, Vårdförsäkring Access, är ett utmärkt komplement till den offentliga sjukvården och gör att du inte behöver köa när du behöver specialistläkarvård eller är i behov av operation. Försäkringen ger dig en personlig service och ett personligt omhändertagande.

Läs mer hos Skandia och teckna vårdförsäkring här

Trygghetskapital

Att råka ut för en olycka eller bli så allvarligt sjuk att du får en långvarig eller livslång nedsättning av din arbetsförmåga kan ge stora hål i ekonomin. Med hjälp av trygghetskapitalet får du ett extra tillskott i form av ett engångsbelopp.

Läs mer hos Skandia och teckna Trygghetskapital här

Barnsjukförsäkring

Många av samhällets försäkringar är knutna till yrkeslivet. Den försäkring våra barn vanligen får genom skolan täcker oftast bara den tid barnen vistas i skolan. Barn är mycket aktiva och lever i en händelserik värld som ibland är riskfylld. Även om ditt barn råkar ut för olycksfall är det oftast sjukdomar som orsakar de livslånga handikappen. Barnsjukförsäkringen ger ett bra och nödvändigt skydd vid sjukdom. Enda kravet för att teckna en barnsjukförsäkring är att du som gruppmedlem har en egen olycksfallsförsäkring.

Läs mer hos Skandia och teckna barnsjukförsäkring här

Ansökan, anmälan och hjälp

Hos Skandia får du hjälp online med dina gruppförsäkringar. Du kan till exempel ansöka om försäkringarna, anmäla en skada samt se vilka försäkringar du redan har tecknat.

Samtalsstöd ingår

När du tecknar personförsäkringar i Skandia genom oss får du tillgång till ett nätverk av bland annat terapeuter, jurister och hälsopedagoger. Du kan vända dig till dem med frågor i de flesta livssituationer.

Experterna kan ge dig råd och stöd i frågor om bland annat stress, parrelationsproblem eller missbruk. Du kan även få juridiskt stöd i samband med exempelvis skilsmässa eller dödsfall. Experterna kan även svara på frågor om du har ekonomiska skulder eller ge dig proaktivt hälsostöd, till exempel kring fysisk aktivitet eller kostrådgivning. Du kan ringa samtalsstödet oavsett om du har konkreta frågor eller om du bara har mer diffusa funderingar.

Så tecknar du försäkringarna

  1. Besök länken nedan och logga in med BankId.
  2. Fyll i telefonnummer och e-post om du ombeds göra det.
  3. Ange avtalskod 24150 och kontrollkod 3494 (Gruppavtal för studentmedlemmar).
  4. Välj vilka försäkringar du vill teckna

Inte student längre?