Gå till Innehållet

Få känner till historisk reform enligt Novus-undersökning på uppdrag av Akavia

22/09/30 Den 1 oktober införs ett helt nytt studiestöd för den som är mitt i arbetslivet. Men bara 18 procent känner till det nya studiestödet, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Akavia.

"Nu är det upp till bevis för den nya regeringen, om vi inte ska slarva bort den här historiska reformen"

Omställningsstudiestödet (OSS) är ett helt nytt studiestöd för den som är mitt i arbetslivet och vill bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det nya studiestödet är en del i Trygghetsöverenskommelsen som parterna på arbetsmarknaden, däribland Akavia, förhandlade fram.

Trots att det nya studiestödet innebär en historisk möjlighet är det få som känner till förändringen. En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Akavia visar att bara 18 procent i den yrkesverksamma befolkningen (27–62 år) känner till det nya studiestödet. Att så få känner till de nya möjligheter som Trygghetsöverenskommelsen innebär är oroväckande, menar Akavias ordförande Lee Wermelin:

– Med hjälp av det nya studiestödet kan vi på allvar få fart på det livslånga lärandet och lösa matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Men då måste fler känna till vilka möjligheter som nu finns. Det är därför avgörande att den nya regeringen gör sitt yttersta för att reformen ska nå sin fulla potential.

Det kräver bland annat insatser för att få fram ett flexibelt och relevant utbildningsutbud anpassat för yrkesverksamma. Ska det bli verklighet måste högskolor och universitet få öronmärkta resurser. Annars är risken stor att lärosäten tvingas skära ner på grundutbildningen för förstagångsstudenter för att tillgodose behovet av livslångt lärande för yrkesverksamma. En sådan konkurrens om utbildningsplatserna förlorar hela samhället på.

– Nu finns en historisk möjlighet att ställa om och förbättra matchningen på svensk arbetsmarknad. Men det kräver krafttag och proaktiva insatser från den nya regeringen, säger Lee Wermelin.

Fakta om Novus-undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Akavia. Syftet var att undersöka den yrkesverksammas befolkningens (27-62 år) kännedom och vilja att nyttja det nya omställningsstudiestödet. Svarsfrekvensen blev 62%. Undersökningen genomfördes via 1 067 webbintervjuer under perioden 1-19 september 2022.

Läs mer om Omställningsstudiestödet här