Gå till Innehållet

Hallå där Marcus Hane, vad gör en forensiker på NFC?

22/10/24 Marcus Hane arbetar som vapenundersökare vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Umeå sedan snart två år tillbaka. Här berättar han om det roliga och utmaningarna med jobbet. (Foto: Camilla Öjhammar)

Akademiker inom polisen I dag är en tredjedel av Polismyndighetens drygt 13 000 medarbetare civilanställda. Många av dem är akademiker. Inom myndigheten finns också medarbetare med dubbel kompetens, akademisk utbildning och examen från polisprogrammet.

Berätta kort om din bakgrund och hur du hamnade på NFC?

– Jag är civilingenjör i bioteknik och läste vid Linköpings universitet. När jag var klar med studierna ville jag ha ett jobb i Linköping eftersom jag trivdes bra i staden. Jag såg att NFC sökte personal och efter att ha hört mig för bland gamla kursare som jobbade där sökte jag mig dit. Jag jobbade där i Linköping i 5 år innan kärleken tog mig norrut till Umeå.

Vad gör en forensiker på NFC?

− Mitt nuvarande arbete innebär undersökningar av vapen, vapendelar, ammunition och liknande. Det jag gör är att jag identifierar vad för material det är och provskjuter om det är vapen. Undersökningen leder sedan fram till en bedömning om materialet omfattas av vapenlagens bestämmelser och i så fall vilken paragraf. Jag sammanfattar mina undersökningar och bedömningar i redovisningar som sedan används vidare i utredningen och i rätten.

Hur bidrar du i din roll till Polismyndighetens brottsbekämpande uppdrag?

− Min del i det brottsbekämpande arbetet är främst att bidra med teknisk bevisning till utredningen. I många fall används den tekniska bevisningen för att få folk dömda för brott de har begått och ibland används den för att fria folk som felaktigt misstänkts för brott. Som jag ser på vår roll i myndighetens brottsbekämpande uppdrag ska vi forensiker och övriga medarbetare inom den forensiska världen stödja utredningen på de sätt vi kan.

Hur ser stödet ut konkret?

− Enkelt sett kan man se det som att en utredare eller åklagare har en fundering som de behöver ha svar på för att kunna föra utredningen framåt. Det kan t.ex. vara, som det är för mig inom mitt ämnesområde, en fundering om vapnet omfattas av vapenlagens bestämmelser om tillståndsplikt och i så fall är olagligt att inneha utan tillstånd. Det kan även vara funderingar som ”Är det misstänkts blod på den här tröjan?”, ”Har de här skorna avsatt de här skoavtrycken?”, osv. Sedan är det upp till oss på NFC att besvara dessa funderingar på ett kvalitetssäkert, rättssäkert och tillförlitligt sätt.

Hur ser en vanlig karriärväg ut som forensiker?

− Grovt sett finns det två vägar man kan gå för att utveckla sig som forensiker. Antingen specialiserar man sig och blir riktigt, riktigt duktig inom sitt ämnesområde eller så breddar man sig till flera olika ämnesområden och på så sätt skapar sig multikompetens. Båda typerna behövs för att vi ska kunna göra vårat uppdrag på ett så bra sätt som möjligt.

Vad krävs för att klara uppdraget?

− Det som krävs på det personliga planet för att klara uppdraget är nyfikenhet, noggrannhet och lyhördhet. Nyfikenhet behöver man för att ta sig an varje nytt ärende med ett öppet sinne utan förutfattade meningar och på så sätt minska risken för bias. Noggrannheten talar mycket för sig själv eftersom det vi gör måste vara kvalitetssäkert för att inte äventyra rättssäkerheten. Lyhördheten är viktig för att lyssna in vilka behov som finns från utredaren i det aktuella ärendet. Sedan är lyhördhet även viktigt för att skapa ett bra arbetsklimat i gruppen där man lyssnar på varandra och litar till varandras erfarenheter och kunskaper.

Vilka är utmaningarna och det roliga med jobbet?

- Det jag skulle säga både är den stora utmaningen och det som gör jobbet roligt är den stora variationen av arbetsuppgifter. Inget ärende är det andra likt och att man utifrån det hela tiden måste vara på tå för att förstå vad det är för material man har framför sig och vad som efterfrågas i det aktuella ärendet. Jag har dessutom många andra arbetsuppgifter utöver handläggandet av ärenden. Jag är kvalitetsansvarig för vapenområdet inom NFC Nord, jag sitter med i förvaltningsrådet för vårat ärendehanteringssystem samt är involverad i ett antal olika utvecklingsprojekt. Ens arbetsdag blir lätt uppstyckad och splittrad mellan olika arbetsuppgifter och det är lätt att tappa effektivitet om man inte är organiserad och strukturerad.  Utöver detta har jag även fantastiska kollegor, men det är bara roligt och inte så mycket av en utmaning!

Vilka tror du är NFC/Polismyndighetens utmaningar framåt?

- Utvecklingen i samhället är att det inte begås lika många brott, men de som begås är grövre. Detta leder till mer komplexa ärenden som kräver tätare samarbete mellan olika delar inom myndigheten och även bättre samarbete med andra myndigheter, som t.ex. Skatteverket och Kronofogden. För oss på NFC ser jag den största utmaningen på kort sikt att förbättra arbetsmiljön och arbetssituationen för att på så sätt kunna behålla kompetensen och även behöva lägga mindre tid och resurser på nyrekryteringar.

Faktaruta: NFC
Nationellt forensiskt centrum, NFC, ingår i Polismyndigheten och utför forensiska undersökningar i huvudsak inom brottsutredningar. Myndigheter som till exempel Migrationsverket, Tullverket eller den som agerar juridiskt ombud har också möjlighet att beställa forensisk undersökning (Källa Polisen).