Gå till Innehållet

Akavia granskar: Kvinnor har betydligt lägre livslön

22/03/08 Akavia har genomfört en undersökning bland medlemmarna som visar att män tjänar 3,3 miljoner mer än kvinnor i livslön. - Det är oroande att utvecklingen snarare går bakåt än framåt, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Skillnaden i livslön mellan män och kvinnor har under pandemin ökat med 193 400 kronor sedan förra årets löneundersökning. Akavia genomför varje år en undersökning bland medlemmarna och 46 602 personer valde att svara på årets enkät.

Den profession som har det största glappet mellan könen är it-akademikerna, följt av ekonomerna och juristerna.

– Det är oroande att utvecklingen snarare går bakåt än framåt. Vi behöver hela tiden vara medvetna och påminna oss om löneskillnaderna – inte minst nu kopplat till när fler kvinnor än män trivs med hemarbete. Här har arbetsgivarna en viktig roll att kartlägga och följa löneskillnaderna mellan könen så att skillnaderna minskar i stället för att öka, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

För två av Akavias yrkesgrupper har skillnaderna minskat. Personalvetarna är den grupp där kvinnorna kommit i kapp i högre grad och därefter kommer samhällsvetarna. Kommunikatörerna är den enda profession där kvinnorna tjänar mer.

– Oavsett om man väljer att arbeta hemifrån, på jobbet, eller går på föräldraledighet så ska det inte vara skillnader i lön mellan kön som har likvärdiga arbetsuppgifter. Jämställdhetsarbetet behöver genomsyra en hel organisation och tas på allvar, säger Ulrika Husmark, jämställdhetsexpert på Akavia.

Lönejämförelse i senaste löneenkäten mellan kön per profession:

Bruttolivslön

Total

Män

Kvinnor

Skillnad kön 

Förändring
sedan 2020

Hela Akavia

26 410 kr

 

28 645 kr

 

25 338 kr

 

3 307 kr

 

193 400 kr

Ekonomer

27 973

 

30 973

 

26 023

 

4 949

 

354 600

Jurister

27 845

 

29 470

 

27 013

 

2 457

 

   78 600

Samhällsvetare

 

23 460

24 302

22 977

1 325

-286 100

IT-akademiker

 

25 243

25 998

23 724

2 273

477 600

Personalvetare

 

24 452

25 992

24 049

1 942

-535 000

Kommunikatörer

 

22 947   

22 773   

23 061      

-287 700 

-224 600 

Akavia vill se:

  1. Ingångslön. Det ska genomföras kartläggningar på arbetsplatser för att se över att löner på en arbetsplats är jämställda. Men samtidigt är det steget innan som är det viktiga – att ingångslönen är på rätt nivå oavsett kön. För att få till detta är det viktigt att man innan man skriver på tar kontakt med fackförbundet och ser över vad som är rekommenderade ingångslön.
  2. Föräldraledighet. Ledigheten påverkar fortfarande möjligheter till karriärutveckling och löneutveckling. Arbetsgivare behöver i högre grad uppmuntra att båda tar ut föräldraledighet.
  3. Jämställd organisation. Jämställdheten behöver genomsyra hela organisationen och arbetsplatsen, och initiativ behöver komma från ledningsgrupp och styrelse.
  4. Strategiskt fokus. Arbetsgivare bör ha ett strategiskt fokus på att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla kvinnor.

Fakta:

46 602 medlemmar svarade på enkäten, med en svarsfrekvens om 51 procent. Undersökningen genomfördes oktober 2021 till januari 2022.

Skillnad i senaste löneenkäten mellan mäns och kvinnors livslön är totalt 3 307 100.

Medianlönen för kvinnor är 48 000.

Medianlönen för män är 53 100.

Föregående år: Män hade en livslön på 27 240 400 kronor och kvinnor 24 126 700 kronor.

I år: Mäns livslön är 28 645 300 och kvinnor har 25 338 200 kronor.

Förbered dig rätt

Få råd och tips om lön för din löneutveckling. Kom förberedd inför lönesamtal och löneförhandlingar med lönestatistik och lönerådgivning från våra experter.

Nyckeln till jämställda arbetsplatser

Jämställda arbetsplatser är mer kreativa och lönsamma och bolag med kvinnor i styrelsen löper lägre risk att gå i konkurs. Forskning visar att medarbetare på jämställda arbetsplatser mår bättre. Dessutom har arbetsgivare som prioriterar jämställdhet lättare att attrahera och behålla yngre personer. Akavia strävar efter att bidra till jämställda arbetsplatser.