Gå till Innehållet

Akavias medlemmar bidrar till en hållbar framtid

Akavias medlemmar driver samhället framåt med ambition och ansvar i kombination, i sina roller och genom sitt medlemskap i förbundet. Nu släpper Akavia förbundets hållbarhetsredovisning för 2023.

”Med ansvar och ambition – Akavias medlemmars bidrag till en hållbar framtid” är en summering av de insatser för en hållbar samhällsutveckling som Akavias medlemmar genom sitt medlemskap möjliggjort under 2023.  

Hållbarhetsredovisningen redovisar på vilket sätt Akavia har en aktiv roll och ett tydligt ansvar för sociala förhållanden, antikorruption, mänskliga rättigheter och miljömässig hållbarhet. Den fördjupar också hur förbundet bidrar med enskilt stöd, som stark röst i samhällsdebatten, konstruktiv arbetsmarknadspart och professionsexpert. 

I linje med det ansvar och ambition som kännetecknar Akavias medlemmar har förbundet valt att göra mer än vad lagen kräver. Redovisningen utgår från de hållbarhetsupplysningar som anges i årsredovisningslagen, trots att Akavia formellt inte omfattas av ÅRL 6:10-12.