Styrelse

Privata sektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte vart tredje år.

Styrelse för privata sektionen

Vi som sitter i styrelsen arbetar för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Vi arbetar för att du som medlem ska få mer inflytande på din arbetsplats och inom förbundet.

Vi bevakar tillämpningen och bidrar till utvecklingen av våra kollektivavtal, vi utvecklar förbundets medlemsnytta, ökar förbundets kunskaper om medlemmarnas villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden, deltar i arbetet med opinionsbildning samt är med och utformar förbundets fackliga politik.

Har du frågor om vårt arbete inom privata sektionen?  Kontakta oss 

Styrelsen valdes på sektionsmötet i april 2021

Ordförande

Ann-Louise Andersson
Statsvetare, ordförande i Akademikerföreningen Folksam

Vice ordförande

Emma Collin
Samhällsvetare, heltidsförtroendevald för Akademikerföreningen på Scania

Ledamöter

Anders Edström
Jurist, egenföretagare

Helen Fröderberg
Personalvetare, förtroendevald i vår Akademikerförening på ESS i Lund

Holger Seller
Systemvetare, ordförande för Akademikerna inom IKEA Älmhult AB

Johnny Ekström
Jurist, ordförande för Akademikerföreningen vid KPMG

Piktor Bujupi
Ekonom, Com7 IT AB

Torbjörn Hanzi
Jurist, egenföretagare

Sektionsansvarig Akavia

Marcus Henningsson
010-303 76 47

Jens Jansson
010-303 76 33