Gå till Innehållet

Styrelse

Privata sektionens arbete leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på ordinarie sektionsmöte vart tredje år.

Styrelse för privata sektionen

Privata sektionen är en länk till Akavias medlemmar som arbetar inom privat sektor. Vi som sitter i styrelsen ska inom ramen för vårt område företräda medlemmarna  och tillvarata deras intressen. Vi bevakar tillämpningen av våra kollektivavtal och bidrar till utvecklingen av dessa.

Vi bidra till att utveckla medlemmarnas inflytande och öka medlemsnyttan genom att bland annat öka förbundets kunskaper om medlemmarnas villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi är med och utformar förbundets fackliga politik, opinionsbildning och arbete med medlemstillväxt. Vidare bidrar vi i arbetet med att utveckla stödet till våra lokalt förtroendevalda.

Har du frågor om vårt arbete inom privata sektionen?

Styrelsen valdes på sektionsmötet i februari 2024

Ordförande

Ann-Louise Andersson
Statsvetare, ordförande i Akademikerföreningen Folksam

Vice ordförande

Emma Collin
Samhällsvetare, heltidsförtroendevald för Akademikerföreningen på Scania

Ledamöter

Piktor Bujupi
Ekonom, Com7 IT AB

Johnny Ekström
Jurist, ordförande för Akademikerföreningen vid KPMG

Helen Fröderberg
Personalvetare, förtroendevald i vår Akademikerförening på ESS i Lund

Carina Roos
Ekonom, egenföretagare

Anna Sandqvist
Personalvetare, vice ordförande i Akademikerföreningen vid Länsförsäkringar

Holger Seller
Systemvetare, ordförande för Akademikerna inom IKEA Älmhult ABG

Robert Vandine
Ekonom och managementkonsult

Sektionsansvarig Akavia

Jens Jansson
010-303 76 33

Susanne Fritz
010-303 76 65

Statliga sektionen har även en valberedning.