Gå till Innehållet

Det våras för byråkraten

För att särskilt uppmärksamma tjänstemannarollen och lyfta byråkraten vill vi visa och hylla det tysta arbetet våra medlemmar utför – hjältarna som får Sverige att fungera, kuggen i vårt demokratiska samhälle.

Panelsamtal om och med byråkrater

Vi vill undersöka vilka utmaningar, förändringar och utvecklingsområden tjänstepersoner ställs inför och om möjligt föreslå åtgärder och lösningar. Genom panelsamtal tar vi upp tjänstemännens förutsättningar och framtid inom den kommunala sektorn och tjänstemannarollen i statlig sektor. 

Inför dessa fyra panelsamtal genomförde vi en undersökning för att få reda på våra offentliganställda medlemmars syn på arbetsformer, förtroenden, värdegrunder med mera. 

Utifrån undersökningen och panelsamtalen tog vi fram i Byråkratens lilla grå – en bok där vi sammanställer värdeord som genomsyrar myndighets Sverige.

Hylla våra byråkrater

Genom dessa aktiviteter och inlägg i sociala medier vill vi hylla våra byråkrater. Vi uppmanar dig att göra detsamma genom att delta i samtalen, dela våra inlägg och på egen hand uppmärksamma vänner och kollegor som får Sverige och demokratin att fungera. Använd gärna #utanbyråkratenstannarsverige 

Det våras för byråkraten – ett panelsamtal om kommunbyråkratens roll och betydelse i systemet

Hur ser den kommunala tjänstemannens roll, ansvar och mandat ut och vilka är utmaningarna och möjligheterna för dagens kommunala tjänstemän?

Moderator: Hanna Elving, senior rådgivare innovation & förändringsledarskap

Panel:
• Mats Alvesson, forskare
• Jonathan Alamo Block, sektionschef för styrning och verksamhetsutveckling, SKR
• Dick Morén, vice ordförande i Stockholms stads Akaviaförening och ledamot i styrelsen för Akavias kommunala sektion

Onsdag 26 januari kl. 8:30-9:30.

Panelsamtalet riktar sig till medlemmar i den kommunala/regionala sektorn.

Framtidens byråkrat – ett panelsamtal om digitalisering och andra framtidsfrågor i i kommunen

Vilka möjligheter och utmaningar ser vi komma på ett par års sikt för tjänstemän inom kommuner och regioner?

Moderator: Hanna Elving, senior rådgivare innovation & förändringsledarskap

Panel:
• Johan Müllern-Aspegren, innovationsledare, Helsingborgs kommun
• Daniel Antonsson, strateg, DIGG , Myndigheten för digital förvaltning
• Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
• Judit Wefer, ledare för området Transformativ offentlig sektor, Vinnova

Tisdag 22 februari kl. 8:30-9:30. Livesändning.

Panelsamtalet riktar sig till medlemmar i den kommunala/regionala sektorn.

Det våras för byråkraten – ett panelsamtal om den statliga byråkratens roll och betydelse i systemet

Hur ser den statliga tjänstemannens roll, ansvar och mandat ut och vilka är utmaningarna och möjligheterna för dagens statliga tjänstemän?

Moderator: Hanna Elving, senior rådgivare innovation & förändringsledarskap.

Panel:
• Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet och författare
• Lena Wikström, rättslig expert Försäkringskassan
• Anders Ivarsson Westerberg, professor Södertörns högskola
• Jesper Svarén, ordförande i Saco-S Regeringskansliet

21 mars kl 8.30-9.30 Akavias kansli, Nybrogatan 30, Stockholm samt livesändning.

Panelsamtalet riktar sig till medlemmar i den statliga sektorn.

Framtidens byråkrat – ett panelsamtal om digitalisering och andra framtidsfrågor inom staten

Vilka möjligheter och utmaningar ser vi komma på ett par års sikt för tjänstemän i staten?

Moderator: Hanna Elving, senior rådgivare innovation & förändringsledarskap

Paneldeltagare:
• Ida Lindgren, forskare inom digitalisering av offentlig verksamhet, Linköpings universitet
• Anders Stridh, strateg, Skatteverket
• Åsa Krook, chef arbetsgivarutveckling Arbetsgivarverket

Måndag 25 april kl. 8:30-9:30 Akavias kansli, Nybrogatan 30, Stockholm samt livesändning.

Panelsamtalet riktar sig till medlemmar i den statliga sektorn.