Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen beskrivs de mål, projekt och aktiviteter som ligger till grund för privata sektionens arbete under kommande period.

Privata sektionens verksamhetsplan för 2021

Utifrån Akavias stadgar kommer vi i privata Sektionen för 2020-2021 främst att fokusera på:

  • Verka för våra medlemmars särskilda intressen och behov.
  • Med utgångspunkt i förbundsstyrelsens beslut, formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal.
  • Bedriva ett aktivt rekryteringsarbete.
  • Upprätta dialog med lokala akademikerföreningar.

Hela verksamhetsplanen