Sektionsmöte

Sektionsmötet är ett allmänt medlemsmöte och är sektionens högsta beslutande organ.

Sektionsmöte

Ordinarie sektionsmöte hålls vart tredje år under februari, mars eller april månad under det kalenderår som föregår året då ordinarie fullmäktigemöte hålls.

Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse. Medlemmar i Akavia som arbetar inom statlig sektor har rösträtt på sektionsmötet.

STATLIGA SEKTIONENS VALBEREDNING

Statliga sektionens valberedning har till uppgift att förbereda val av styrelse vid ordinarie sektionsmöte. Valberedningen får, med vissa begränsningar, också utse nya ledamöter som ersättare om någon avgår under mandatperioden.

Statliga sektionens valberedning består sedan april 2021 av följande personer:

Tomas Kjerf  (sammankallande)

Anna Kronander                                      

Inger Sunneborn                                     

Jonas Thörnfeldt                                     

Vill du kontakta statliga sektionens valberedning så är du välkommen att göra det här

Protokoll sektionsmöte 210426.pdf