Gå till Innehållet

Statliga sektionen

Akavias statliga sektion är en länk till samtliga medlemmar och förtroendevalda som arbetar inom staten. Sektionens fokus ligger på kollektivavtalen inom statlig sektor. De bevakar tillämpningen och utvecklingen av avtalen utifrån medlemmarnas situation.

Sektionen är på olika sätt delaktig i förbundets arbete inom förhandlingsorganisationen Saco-S, bland annat genom att formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal och det partsgemensamma arbetet samt föreslå förbundets representanter till Saco-S representantskap.

Sektionen deltar och bidrar vidare på olika sätt till förbundets arbete med opinionsbildning och arbetar aktivt med att utveckla förbundets medlemsnytta för medlemmarna inom statlig sektor.

Vidare är sektionen en viktig länk till lokalt förtroendevalda inom staten och bidrar på olika sätt till att utveckla förbundets stöd till lokalt förtroendevalda.

VILL DU ENGAGERA DIG I SEKTIONSSTYRELSEN?

Som medlem i Akavia och i den statliga sektionen har du möjlighet att engagera dig aktivt genom att ingå i sektionsstyrelsen.

Medlemmar som engagerar sig och bidrar till att utveckla förbundets verksamhet och stärka medlemsnyttan är en förutsättning för Akavias verksamhet. Du kan nominera dig själv eller en annan medlem till sektionsstyrelsen.

Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse. Medlemmar i Akavia som arbetar inom statlig sektor har rösträtt på sektionsmötet.