Gå till Innehållet

Sektionsmöte

Sektionsmötet är ett allmänt medlemsmöte och är sektionens högsta beslutande organ.

Sektionsmöte för studerandesektionen

Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse. Alla Akavias studentmedlemmar ingår i studerandesektionen och har därmed också rösträtt på sektionsmötet. Ordinarie sektionsmöte hålls varje år under februari månad.

Studerandesektionens styrelse består av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter. De arbetar strategiskt och opinionsbildande med studiesociala frågor, arbetslivsanknytning och jämställdhet för att du som student ska få full utväxling på din akademiska utbildning.

Har du frågor om sektionsmötet? Kontakta sektionsansvarig Viktor Göransson.