Sektionsmöte

Sektionsmötet är ett allmänt medlemsmöte och är sektionens högsta beslutande organ.

Sektionsmöte för studerandesektionen

Ordinarie sektionsmöte hålls varje år under februari månad.

Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse.

Alla Akavias studentmedlemmar ingår i studerandesektionen och har därmed också rösträtt på sektionsmötet.

Vid frågor kontakta Abelone Tischbein-Madsen som är ansvarig kanslipersonal.

Sök till styrelsen nästa år

Är du intresserad av att arbeta strategiskt och
opinionsbildande med studiesociala frågor, så som arbetslivsanknytning och jämställdhet, är det här något för dig.

Styrelsen består av ordförande,
vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter som arbetar för att du som student ska få full utväxling på din akademiska utbildning.

Som studentmedlem kan du söka till studerandesektionens nationella styrelse. Nästa års ansökan öppnar i vår.