Välkommen till studerandesektionen

Alla medlemmar som studerar tillhör studerandesektionen. Sektionens uppgift är att medverka i förbundets utveckling av medlemsnytta och vara en länk till Akavias studentmedlemmar.

Studerandesektionen

Studerandesektionen företräder medlemmarna i arbetet med frågor kopplade till den högre utbildningen och steget från utbildning till arbetsliv.

Sektionen ska bevaka utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv samt formulera mål och inriktning för arbetet inom dessa områden.

Särskilt viktiga frågor för sektionen är

  • att utbildning ska vara relevant för arbetslivet,
  • att studenter ska må bra under sin studietid,
  • att studenters röst ska vara en naturlig del i Akavia.

Vidare deltar och bidrar sektionen på olika sätt till förbundets arbete med opinionsbildning och arbetar aktivt med att utveckla förbundets medlemsnytta för medlemmarna.

Studerandesektionens styrelse representerar även Akavias studentmedlemmar i Saco Studentråd, genom att utse ledamöter till Saco Studentråds kongress och formulera motioner till kongressen.

SÖK TILL NYA STYRELSEN

Är du intresserad av att arbeta strategiskt och opinionsbildande med studiesociala frågor, så som arbetslivsanknytning och jämställdhet, är det här något för dig.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter som arbetar för att du som student ska få full utväxling på din akademiska utbildning.

Som studentmedlem kan du söka till studerandesektionens nationella styrelse. Årets ansökan öppnar 6 april.