Gå till Innehållet

Studerandesektionen

Studerandesektionen företräder medlemmarna i arbetet med frågor kopplade till den högre utbildningen och steget från utbildning till arbetsliv.

Sektionen bevakar utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv samt formulera mål och inriktning för arbetet inom dessa områden.

Särskilt viktiga frågor för sektionen är att

  • utbildning ska vara relevant för arbetslivet,
  • studenter ska må bra under sin studietid,
  • studenters röst ska vara en naturlig del i Akavia.

Sektionen deltar i och bidrar på olika sätt till förbundets arbete med opinionsbildning och arbetar aktivt med att utveckla förbundets medlemsnytta för medlemmarna.

Studerandesektionens styrelse representerar även Akavias studentmedlemmar i Saco Studentråd, genom att utse ledamöter till Saco Studentråds kongress och formulera motioner till kongressen.

Har du frågor eller idéer på områden som du vill att studerandesektionen ska arbeta med, mejla oss.