Gå till Innehållet

Välkommen till kommunala sektionen

Alla medlemmar som arbetar inom den så kallade ”kommunala sektorn” – kommun, region, kommunalförbund, kommunalt bolag eller inom Svenska kyrkan – tillhör den kommunala sektionen. Sektionens uppgift är att medverka i förbundets utveckling av medlemsnytta och vara en länk till Akavias medlemmar och lokalt förtroendevalda.

Kommunala sektionen

Akavias kommunala sektion är en länk till samtliga medlemmar och förtroendevalda som arbetar inom kommunal sektor. Sektionens fokus ligger på kollektivavtalen inom denna sektor. Den bevakar tillämpningen och utvecklingen av avtalen utifrån medlemmanas situation.

Sektionen är på olika sätt delaktig i förbundets arbete inom förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, bland annat genom att formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal och det partsgemensamma arbetet samt föreslå förbundets representanter till AkademikerAlliansens representantskap.

Sektionen deltar och bidrar vidare på olika sätt till förbundets arbete med opinionsbildning och arbetar aktivt med att utveckla förbundets medlemsnytta för medlemmarna inom den kommunala sektorn.

Vidare är sektionen en viktig länk till lokalt förtroendevalda och bidrar på olika sätt till att utveckla förbundets stöd till lokalt förtroendevalda.

Vill du engagera dig i kommunala sektionen?

Som medlem i Akavia och i den kommunala sektionen har du möjlighet att engagera dig aktivt genom att ingå i sektionsstyrelsen.

Medlemmar som engagerar sig och bidrar till att utveckla förbundets verksamhet och stärka medlemsnyttan är en förutsättning för Akavias verksamhet. Du kan nominera dig själv eller en annan medlem till sektionsstyrelsen.

Vid sektionsmötet väljs bland annat en sektionsstyrelse. Medlemmar i Akavia som arbetar inom kommunal sektor har rösträtt på sektionsmötet.