Akavias ordförande Lee Wermelin närvarade vid riksmötets öppnande

22/09/27 Vi på Akavia finns alltid på våra medlemmars sida, på arbetsplatsen, i rådgivningen, vid förhandlingsbordet, i överenskommelserna, på debattsidorna och som idag, i riksdagen.

Vi är där du behöver oss

Riksdagens nya arbetsår startade med riksmötets öppnande, en högtidlig ceremoni där inbjudna gäster närvarar i kammaren. Du och alla 130 000 Akavia-medlemmar var representerade av Akavias ordförande Lee Wermelin som bjudits in.

Vi är där för ett hållbart arbetsliv med stark löneutveckling, för trygg och försäkrad inkomst, för att utbildning ska löna sig. För att stärka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden, för villkor anpassade för dig, och för mycket mer.

På ditt uppdrag är vi där du behöver oss, idag och i framtiden.