Gå till Innehållet

Panelsamtal: Hur förebygger vi etnisk diskriminering?

23/02/13 En ny rapport från Akavia visar att var femte medlem med utländsk bakgrund upplever att de har utsatts för diskriminering. Akavia bjöd in till ett panelsamtal där politiker, forskare och företrädare från näringslivet diskuterar omfattningen av problemet och hur etnisk diskriminering i arbetslivet bäst kan förebyggas.

Se panelsamtalet här