Vägen till ett nytt namn

En av de första och största frågorna när Jusek och Civilekonomerna skulle bilda ett nytt förbund var vad vi skulle heta. Hur döper man ett förbund? Här kan du läsa mer om vägen till Akavia.

Hur döper man ett förbund?

I december 2019 beslutades att de två förbunden skulle bli ett nytt. Arbetet påbörjades. En av de första och största frågorna var ju vad vi skulle heta. 

Hur döper man ett förbund? Tidigare hade vi ju båda hetat vad vi var. Väldigt beskrivande namn. Nu ville vi visa redan i namnet att vi skapat något nytt.

Vi bestämde att namnet skulle bygga på löftet om att du som medlem ska få utväxling på din akademiska utbildning, genom hela arbetslivet, från studenttiden till pensionen.

Att vi tillhandhåller verktygen som gör att du själv kan fatta rätt beslut och ta kontroll över varje situation, från löne- och karriärfrågor till arbetsrättslig hjälp.  

Att du själv kan ta dig från punkt A till punkt B på den akademiska väg du valt, gärna med ett bättre resultat än du själv räknat med.

Vi valde därför namnet Akavia, kort för den akademiska vägen. AKA för akademi och VIA för väg.

Se filmen "vägen till ett nytt namn"