Aktivitetsbank för förtroendevalda

I Akavias aktivitetsbank hittar du förslag på en rad olika aktiviteter som du och föreningen kan genomföra på arbetsplatsen. Till samtliga aktiviteter finns färdiga inbjudningar och instruktioner om hur ni genomför aktiviteten. Aktiviteterna är anpassade utifrån vilken sektor du arbetar i.