Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Bra att tänka på gällande din pension i coronatider

Så kan din pension påverkas av coronaviruset. Här ger vi dig några råd att tänka på gällande din pension i coroantider.

)

Begränsad tid

Pensionssparande sker under lång tid

I den rådande situationen med omfattande påverkan på ekonomin så kan det medföra att pensionerna sänks. Pensionssparande sker dock över lång tid och börsen kommer både att gå upp och ner under den tid som du tjänar in din pension. Din förmånsbestämda pension påverkas inte av börsutvecklingen.

Korttidsarbete påverkar pensionen

Om du skulle bli erbjuden korttidsarbete påverkas även din pension. Då du får en lägre lön, eftersom du arbetar kortare arbetstid, tjänar du även in lägre pensionspremier. Det gäller både den allmänna pensionen, inkomst- och premiepension och den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Korttidsarbeten kan som längst pågå under nio månader och därför blir effekten relativt begränsad. Oavsett hur länge det pågår kan du alltid be att dina tjänstepensionspremier grundar sig på den lön du hade före korttidsavtalet. Observera att detta är en förfrågan till arbetsgivaren och ingen rättighet.

Kollektivavtald tjänstepension kan antingen vara

Förmånsbestämd pension

Det är den lön du har den sista tiden innan du går i pension som spelar roll för den förmånsbestämda pensionen. Det spelar även roll hur många år du har arbetat inom den aktuella tjänstepensionen. Det är framför allt äldre personer som har förmånsbestämd pension. Numera har de flesta en premiebestämd lösning.

Premie- eller avgiftsbestämd pension

Varje månad betalas en viss procentsats av din kontant utbetalda lön till din tjänstepension. En vanlig procentsats är 4,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp (det vill säga 42 625 kr/månad för år 2021). På lönedelar över det är procentsatsen 30 procent. Hur mycket du får i pension beror bland annat på värdeökningen av dina pensionspengar.