VD eller tillhör företagsledning

Anställda i företagsledande ställning omfattas inte av LAS och har därmed inte samma anställningstrygghet som andra anställda har.

Att arbeta i företagsledande ställning

Omfattas du av Lagen om anställningsskydd? Finns kollektivavtal?

Avtalen nedan är framtagna med sikte på den privata arbetsmarknaden, men går att anpassa till offentlig sektor. Kontakta oss om du vill ha råd och hjälp!

Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen om anställningsskydd (LAS) eller eventuella kollektivavtal.

Eftersom varken LAS eller kollektivavtal gäller är det viktigt att du som vd reglerar samtliga anställningsvillkor i ett skriftligt anställningsavtal. Annars har du i princip inget skydd alls. Muntliga avtal gäller, men eftersom det kan vara svårt att bevisa vad som har sagts är det mycket bättre med ett skriftligt anställningsavtal.

Nedan har vi tagit fram ett exempel på anställningsavtal för dig som är vd eller på motsvarande nivå. Det kan även användas som utgångspunkt för dig som ska börja jobba i en högre chefsposition. I exemplet får du råd om hur du kan konstruera ditt avtal och vilka fallgropar du bör undvika. Tänk dock på att avtalet inte är heltäckande, utan meningen är att du ska kunna anpassa det efter just din situation.

Vi vill även varna för att tillträda som vd innan ni är överens om anställningsvillkoren och ditt anställningsavtal är undertecknat. Vi stöter regelbundet på den situationen, vilken ger dig ett betydligt sämre förhandlingsläge. Se därför till att anställningsavtalet är underskrivet innan du börjar din tjänst!

Avtalsexempel på VD-avtal med ytterligare kommentarer finner du här (PDF).

Avtalsexempel för dig som omfattas av Lagen om anställningsskydd med ytterligare kommentarer finner du här (PDF).

Exempelavtalet för dig som omfattas av LAS bygger på att arbetsgivaren inte har kollektivavtal – allt för att peka på kollektivavtalets avgörande betydelse när det gäller vilka anställningsvillkor du omfattas av om kollektivavtal inte finns och vad du i så fall själv måste reglera i ditt anställningsavtal.  

Exempelavtalen ovan är framtagna med sikte på den privata arbetsmarknaden, men går att anpassa till offentlig sektor. Kontakta Akavias medlemsrådgivning för ytterligare råd och hjälp.

Vad ska jag tänka på inför utlandstjänstgöring

Vårt exempelavtal är utformat för att användas vid anställningar med tjänstgöring i Sverige. Vid en utlandstjänstgöring gäller helt andra regler. Kontakta därför Akavias medlemsrådgivning för ytterligare råd och hjälp.

Kontakta Akavias Medlemsrådgivning