Föreningen för Ekonomer

Som medlem i Akavia med en ekonomutbildning tillhör du professionsföreningen för ekonomer. Föreningen ska förmedla professionens specifika möjligheter, utmaningar och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta.

VÅRT ARBETE

Uppdraget

Professionsföreningarna är en viktig länk till medlemmarna i respektive profession. De ska förmedla professionens specifika möjligheter, utmaningar och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta.

Läs mer om uppdraget

Under 2021 diskuterar och arbetar styret med:

  • Ålderism – både mot äldre och yngre
  • Digitalisering – påverkan på ekonomyrkena och i stort
  • Livslånga lärandet