Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Rasmus Gedda, Handläggare, Myndigheten för press, radio och tv

  • Henric Brückmann, Projektledare/samordnare, Falkenbergs kommun

  • Marie Johansson Nordqvist, Utredare, Trollhättans Stad

  • Tamim Alameddine, Förhandlingsledare/ombudsman, Hyresgästföreningen

  • Mikaela Staaf, Ämnesråd, bitr enhetschef, Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet

  • Charlotte Elam, Senior utredare, Universitetskanslersämbetet

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ulrika Husmark.