Styret

Professionsföreningen leds av ett styre som utses varje år av Akavias förbundsstyrelse. Nedan har vi listat samtliga medlemmar i styret.

  • Sanna Melling, Forsknings- och utvecklingsledare, Helsingborgs stad

  • Henric Brückmann, Arbetsmarknadscoach, Falkenbergs kommun

  • Jonna Segerberg, Student, Statsvetarprogrammet                                       

  • Tamim Alameddine, Förbundssekreterare, DIK                          

  • Agnes Hallén, Projektingenjör, Trafikverket                                                     

  • Charlotte Elam, Senior utredare, Universitetskanslersämbetet

  • Veronica Jakupovic Holtsjö, Projektledare, Axel Johnson                                           

Vill du komma i kontakt med styret?

Vänd dig till ansvarig tjänsteman på Akavia, Ulrika Husmark.