)

Ett varumärke är inte en logotyp

Vår vision är ett Sverige där våra akademiker kommer till sin rätt

Vår mission är att ge våra medlemmar de främsta verktygen och det bästa nätverket så att de kan stärkas genom hela arbetslivet.

Du som förtroendevald är en viktig del av Akavias varumärke. Det du uttrycker och hur du agerar i din roll som representant för Akavia på arbetsplatsen bidrar till hur våra medlemmar och andra kollegor uppfattar Akavia.

Tillsammans vill vi att Akavia över tid ska uppfattas som att:

 • Vi är en katalysator som får saker att hända. Vi ser till att idéer blir handlingar och att eventuella hinder kan övervinnas.
 • Vi strävar efter att åstadkomma utväxling i de investeringar medlemmarna gör i sin karriär och sitt arbetsliv.
 • Vi ser verkligheten ur olika perspektiv för att bilda oss en uppfattning om bästa vägen framåt.
 • Vi har tydligt fokus på att leverera medlemsnytta
 • Vi lutar oss mot fakta och vetenskap
 • Det vi säger, visar och gör är högst relevant för våra medlemmar

Vår ambition är att vårt varumärkes personlighet ska kännetecknas av att vi är:

 • Kompetenta
  Vi vinner våra medlemmars förtroende genom att vara kunniga och pålästa. Vi erbjuder de bästa verktygen och råden i de situationer som kan uppstå under deras Vi ger råd baserade på fakta och erfarenhet.
 • Drivande
  Vi får saker att hända, vi är lösningsorienterade och jagar nya rön och insikter för att ständigt utveckla vårt erbjudande. Målet är att ha de bästa svaren när våra medlemmar behöver oss, oavsett situation.
 • Personliga
  Vi engagerar oss i varje medlems unika situation. Vi finns där när de behöver råd och stöd inför viktiga beslut. Vi fungerar också som medpart till medlemmar och arbetsgivare. Vi står stadigt och hittar konstruktiva lösningar som gör skillnad för varje medlem.

Individnytta, nytänkande och kunskap

Våra värderingar lever och förstärks i vår gemensamma kultur och bygger på tre nyckelord; Individnytta, nytänkande och kunskap.

Individnytta

Vi tror på att vi tillsammans kan tillvarata varje medlems bästa genom att erbjuda den största möjliga professionella nyttan.

 • Lyhördhet
  Vi lyssnar aktivt på varandra, är uppmärksamma, ödmjuka och nyfikna.
 • Bemötande
  Vi bemöter människor professionellt, personligt och med intresse och engagemang.
 • Individanpassning
  Vi levererar svar och lösningar anpassade efter behov och situation. Vi kommunicerar tydligt och säkerställer rätt förväntningar.
 • Ansvarstagande
  Vi håller överenskommelser, tider, följer upp och återkopplar. Vi samarbetar med andra och tar initiativ till samarbete för att hitta bra lösningar.

Nytänkande

Världen förändras och vi tror på att vi tillsammans kan stå för kontinuerligt utvecklade, nyskapande och hållbara lösningar för våra medlemmar.

 • Öppenhet
  Vi är intresserade av omvärlden och av andras idéer och synsätt. Vi utmanar egna invanda tankesätt och arbetssätt och visar mod att pröva nytt. Vi letar lösningar framför problem.
 • Utveckling
  Vi tar initiativ till att förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner. Vi bidrar till att utveckla verksamheten och kommer med förslag och idéer till förbättringar.
 • Uppmuntrande
  Vi ger ofta uppmuntrande feedback till andra. Vi bidrar till ett modigt och tillåtande klimat där vi vågar testa och misslyckas. Vi är uppmärksamma, ödmjuka, nyfikna och ställer frågor för att förstå andras behov och situation.

Kunskap

Vi tror på att kombinera vår samlade kunskap och erfarenhet med modet att ständigt söka nya kunskaper och insikter. Då är vi den katalysator våra medlemmar behöver.

 • Rätt kunskap
  Vi har hög kunskap inom vår yrkesroll och ta ansvar för att ständigt utveckla vår kunskap och kompetens. Vi håller oss uppdaterade om Akavia, vår riktning, våra medlemmar och vår verksamhet. Vi förmedlar kunskap utifrån fakta och ger fullständiga och konkreta svar.
 • Kunskapsdelning
  Vi är prestigelösa och visar respekt för andras arbete och kunskap. Vi delar med oss av kunskaper, erfarenheter, information och nyheter. Vi stöttar och hjälper våra kollegor vid behov.