Akavia förklarar: Därför gör kollektivavtal skillnad

22/08/17 Vad innebär egentligen ett kollektivavtal? Och vad ska man tänka på om en arbetsplats saknar ett kollektivavtal? Akavia har samlat det viktigaste du behöver veta.

Den svenska modellen

För Akavia är det viktigt att så många arbetsgivare som möjligt omfattas av kollektivavtal. De ger ett mervärde till förbundets medlemmar, en stabil grund och en lägstanivå vad gäller anställningsvillkoren.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal där fackförbund och arbetsgivarorganisationer kommer överens om vilka anställningsvillkor som ska gälla för en viss bransch, sektor eller arbetsplats. Denna modell, där parterna på arbetsmarknaden träffar överenskommelser med varandra, har varit i bruk sedan 1930-talet och går under namnet Den svenska modellen.

Modellen innebär att parterna utan inblandning av politiker och långdragna lagstiftningsprocesser kan agera snabbt och flexibelt. 

Läs mer om den svenska modellen.  

Förmåner genom kollektivavtal

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, ekonomisk ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och övertidsersättning.

Läs mer om fördelarna med kollektivavtal

Ger mer i plånboken

Kollektivavtalet har ett stort ekonomiskt värde för dig. De avtal Akavia har tecknat med arbetsgivarna ger dig ekonomisk trygghet under och efter ditt arbetsliv och om du skulle bli uppsagd.

Här listar vi åtta sätt som kollektivavtalet ger dig mer i plånboken.

 

När kollektivavtal saknas

Är du anställd i ett företag som saknar kollektivavtal bör du försöka se till att de villkor som normalt regleras i kollektivavtal i stället skrivs in i ditt anställningsavtal.

Läs mer om vad som är viktigt att tänka på om kollektivavtal saknas.