Bli förtroendevald

Att vara förtroendevald innebär att både bry sig om sig själv, kollegorna och hela verksamheten. Som förtroendevald representerar du ditt förbund och medlemmarna på din arbetsplats. Du är länken till arbetsgivaren. Akavia stöttar dig och ger dig den utbildning du behöver för att känna dig säker i ditt uppdrag.

Förtroendevalda inspirerar